Số/ký hiệu 218A/QĐ-LMHTXVN
Ngày ban hành 06/06/2022
Người ký Nguyễn Ngọc Bảo
Trích yếu Công bố công khai dự toán NSNN năm 2022 (lần 2) của LMHTX Việt Nam
Cơ quan ban hành Liên minh HTX Việt Nam
Phân loại Quyết định
Tệp đính kèm Công bố công khai dự toán NSNN năm 2022 (lần 2) của LMHTX Việt Nam

Văn bản mới