Trung tâm Thông tin - Tuyên truyền tổng kết công tác năm 2022, phương hướng nhiệm vụ năm 2023:

Công tác tuyên truyền về kinh tế tập thể, hợp tác xã trở thành nhiệm vụ trọng tâm

Ngày 6/1, Trung tâm Thông tin - Tuyên truyền tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác năm 2022, phương hướng nhiệm vụ công tác năm 2023. Tham dự Hội nghị có toàn thể cán bộ, nhân viên Trung tâm Thông tin - Tuyên truyền.
Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ được giao, ngay từ đầu năm, Trung tâm Thông tin Tuyên truyền đã xây dựng kế hoạch công tác năm 2022 và phân công nhiệm vụ cụ thể cho Ban lãnh đạo cũng như cán bộ theo đúng Quy chế phân công nhiệm vụ đã ban hành. Trong quá trình triển khai, Ban lãnh đạo Trung tâm đã luôn quan tâm, kiểm tra, giám sát, đôn đốc thực hiện công việc theo tiến độ kế hoạch, nội dung công việc đã đề ra.
Cụ thể trong năm 2022, Trung tâm Thông tin Tuyên truyền đã làm tốt một số nhiệm vụ trọng tâm như: Tham mưu triển khai công tác tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước về phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể, HTX; về vị trí, vai trò nòng cốt của hệ thống Liên minh HTX Việt Nam; Tham mưu ban hành 14 văn bản, công văn chỉ đạo, đề cương hướng dẫn, đôn đốc Liên minh HTX các tỉnh, thành phố, các ban, đơn vị trực thuộc triển khai công tác tuyên truyền và thông tin trọng tâm trong năm 2022; Xây dựng 15 báo cáo do Thường trực Liên minh Hợp tác xã Việt Nam phân công gửi các bộ, ngành, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;...
Cùng với đó, Trung tâm Thông tin Tuyên truyền đã phối hợp với các cơ quan thông tấn báo chí lớn như: Đài Truyền hình Việt Nam, Truyền hình Thông tấn, Đài Tiếng nói Việt Nam, Truyền hình Hà Nội; Báo tin tức Thông tấn xã Việt Nam, Báo Nhân dân; Báo Đại biểu Nhân dân; Báo Dân tộc và Phát triển; Báo điện tử VTC News; Báo điện tử VOV News; Vietnamnet; Tuổi trẻ Thủ đô và các báo, đài khác… tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về phát triển kinh tế tập thể, HTX, đưa tin, bài, hình ảnh, phóng sự tuyên truyền về các sự kiện và hoạt động nổi bật của hệ thống Liên minh HTX Việt Nam. Cũng như thường xuyên phối hợp và chỉ đạo Liên minh HTX tỉnh, thành phố phối hợp với Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, thành phố, các báo chí của trung ương đóng trên địa bàn tỉnh, thành phố và báo chí địa phương tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước, cấp ủy đảng, chính quyền địa phương về phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể, HTX; về vị trí, vai trò nòng cốt của hệ thống Liên minh HTX Việt Nam.
Về công tác Quản lý và vận hành Cổng thông tin điện tử Liên minh HTX Việt Nam, trong năm 2022, Cổng thông tin điện tử đã cập nhật 3.362 tin, bài; 10.586 ảnh; xây dựng, thu thập và đăng tải 156 video phiên bản tiếng Việt; 280 tin, bài, 580 ảnh và 10 video phiên bản tiếng Anh về hoạt động của hệ thống Liên minh HTX Việt Nam, khu vực kinh tế tập thể, HTX và các hoạt động và phong trào HTX trên thế giới.
Về công tác Thống kê và Công nghệ Thông tin, Trung tâm Thông tin Tuyên truyền đã tích cực theo dõi, tổng hợp kịp thời, chính xác các báo cáo định kỳ về khu vực kinh tế tập thể, HTX và hoạt động của Liên minh HTX tỉnh, thành phố. Thường xuyên đôn đốc Liên minh HTX tỉnh, thành phố trong việc thực hiện chế độ thông tin báo cáo; Tham mưu, đề xuất với Ban Chấp hành Liên minh HTX Việt Nam khen thưởng các đơn vị thực hiện tốt, nhắc nhở, phê bình các đơn vị thực hiện chưa tốt chế độ thông tin báo cáo. Năm 2022, tỷ lệ nộp báo cáo của Liên minh HTX tỉnh, thành phố đạt xấp xỉ 93 %.
Trong năm 2023, Liên minh Hợp tác xã Việt Nam tiếp tục tham mưu triển khai công tác tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước về phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể, HTX: Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 16/6/2022 Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới; Luật Hợp tác xã năm 2012 (sửa đổi); Nghị quyết 134/NQ-CP của Thủ tướng Chính phủ; Nghị quyết 105/NQ-CP; Nghị định 45/2021/NĐ-CP; Điều lệ Liên minh HTX Việt Nam 1328; Quyết định số 1804/QĐ-TTg ngày 13/11/2020 của Thủ tưởng Chính phủ phê duyệt Chương trình hỗ trợ phát triển KTTT, HTX giai đoạn 2021 - 2025; Quyết định số 340/QĐ-TTg ngày 12/3/2021 của Thủ tưởng Chính phủ phê duyệt chiến lược phát triển KTTT, HTX giai đoạn 2021 - 2030; Quyết định số 167/QĐ-TTg ngày 02/02/2021 của Thủ tưởng Chính phủ phê duyệt Đề án lựa chọn, hoàn thiện, nhân rộng mô hình HTX kiểu mới hiệu quả tại các địa phương trên cả nước giai đoạn 2021 - 2025; Thông báo số 158-TB/TW ngày 02/01/2020 của Ban Bí thư về tiếp tục triển khai thực hiện Kết luận số 102-KL/TW của Bộ Chính trị khóa XI về Hội quần chúng;…
Lê Huy


Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Mạnh Cường - Phó Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam

Giấy phép số: 239/GP-TTDT ngày 11 tháng 12 năm 2020 của Cục Phát thanh truyền hình và TTĐT thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông.

Ghi rõ nguồn: "vca.org.vn" khi phát hành thông tin từ trang này.

Copyright 2013 vca.org.vn - Technology Supported by ECPVietnam