Đánh giá hiệu quả kinh tế tập thể theo tiêu chí toàn diện

Kinh tế tập thể phải vừa mang lại hiệu quả, lợi nhuận, lợi ích và phải kèm theo phát triển cộng đồng, hỗ trợ người dân ở nông thôn.
Nghị quyết số 20-NQ/TW, Hội nghị lần thứ 5, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới vừa được ban hành. Điểm mới khác biệt của Nghị quyết 20 là đưa ra quan điểm đánh giá hiệu quả phát triển kinh tế tập thể toàn diện.
Kinh tế tập thể không chỉ mang lại hiệu quả về kinh tế hoặc hiệu quả cộng đồng, xã hội. Nếu chỉ là một mặt thì chưa đủ, là cách đánh giá chưa toàn diện. Kinh tế tập thể phải vừa mang lại hiệu quả, lợi nhuận, lợi ích và phải kèm theo phát triển cộng đồng, hỗ trợ người dân ở nông thôn.
Liên tục trong 20 năm qua, tốc độ tăng trưởng khu vực kinh tế tập thể, hợp tác xã đạt thấp, chỉ bằng khoảng một nửa tốc độ tăng trưởng của nền kinh tế. Hơn thế, kinh tế tập thể đóng góp của vào GDP cả nước giảm liên tục từ 8% năm 2001 xuống còn 3,6% năm 2020. Chính vì thế, ngoài hiệu quả mang tính cộng đồng thì hiệu quả kinh tế là điều được nhấn mạnh trong Nghị quyết 20
Ông Hoàng Văn Thám, Gíám đốc Hợp tác xã rau quả sạch Chúc Sơn, Chương Mỹ, Hà Nội, cho biết: "Nghị quyết 20 nhấn mạnh không thể như HTX cũ từ ngày xưa thành lập từ những năm 60 đó là mang tính cộng đồng quá như đơn vị hành chính nên hợp tác xã không tồn tại được nó chỉ tầm tầm như vậy, vì thế, đổi mới nhất của Nghị quyết lần này là HTX như một doanh nghiệp và doanh nghiệp phải làm ăn có lợi nhuận có doanh thu lớn phải có lợi nhuạn cho thành viên và không những thành viên mà còn cho lực lượng lao động của HTX ngày càng có cuộc sống no đủ, môi trường sạch sẽ hơn nhưng đầu tiên phải no đủ đã thì người ta mới đi theo tiếng gọi của kinh tế tập thể".
Bên cạnh những hợp tác xã cũ hiệu quả không cao, tồn tại cho có cũng đã xuất hiện những hợp tác xã mới đầy sức sống, hiệu quả toàn diện thuyết phục được thành viên, xã hội. Đây là cách để hình thức kinh tế này phát triển bền vững thích ứng với sự thay đổi của nền kinh tế.
Ông Phùng Quốc Chí, Cục trưởng Cục Phát triển hợp tác xã, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, cho biết: "Nghị quyết có tinh thần đánh giá hiệu quả trên nhiều mặt không chỉ là kinh tế xã hội an ninh quốc phòng không chỉ mang lại lợi nhuận cho tổ chức mà phải mang lại lợi ích cho từng thành viên vừa là người sử dụng dịch vụ vừa là ông chủ. Ngoài ra, còn tạo sự gắn kết trong cộng đồng, ứng xử văn hoá giữa người với người thương yêu nhau hơn vì đây là tổ chức không phải chỉ đối vốn mà là đối nhân có thể có nhiều tiền nhưng chỉ có 1 phiếu trong tổ chức đó thôi nên rất dân chủ".
Không chỉ là một hợp tác xã có gì trồng nấy, bán nấy giờ đây hợp tác xã này đang mở rộng sản xuất, nhu cầu tuyển dụng tăng cao. Hình thức kinh tế tập thể đã tồn tại đã phát huy hiệu quả trong lịch sử giờ cũng đang đứng trước cơ hội mới để phát triển toàn diện để đóng góp nhiều hơn nữa vào tăng trưởng kinh tế Việt Nam.
Theo VTVChịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Mạnh Cường - Phó Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam

Giấy phép số: 239/GP-TTDT ngày 11 tháng 12 năm 2020 của Cục Phát thanh truyền hình và TTĐT thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông.

Ghi rõ nguồn: "vca.org.vn" khi phát hành thông tin từ trang này.

Copyright 2013 vca.org.vn - Technology Supported by ECPVietnam