Đà Nẵng:

Đẩy mạnh công tác phối hợp tuyên truyền, nâng cao nhận thức về kinh tế tập thể

Năng lực, hoạt động của hệ thống Liên minh Hợp tác xã (HTX) thành phố Đà Nẵng đang tiếp tục được tăng cường để nâng cao hiệu quả, thực hiện tốt các chức năng, nhiệm vụ quan trọng là đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các tổ chức kinh tế tập thể (KTTT); giữ vai trò nòng cốt và thúc đẩy phát triển KTTT; làm cầu nối giữa Đảng và Nhà nước với thành phần KTTT, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của thành phố.
Lãnh đạo Liên minh Hợp tác xã thành phố thường xuyên đi cơ sở, nắm bắt tình hình và động viên các hợp tác xã phục hồi, thúc đẩy sản xuất, kinh doanh.  Trong ảnh: Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã thành phố Đà Nẵng Phạm Công Chính (thứ 2, bên trái sang) tặng quà, động viên một hợp tác xã. Ảnh: HOÀNG HIỆP
Lãnh đạo Liên minh Hợp tác xã thành phố thường xuyên đi cơ sở, nắm bắt tình hình và động viên các hợp tác xã phục hồi, thúc đẩy sản xuất, kinh doanh. TRONG ẢNH: Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã thành phố Đà Nẵng Phạm Công Chính (thứ 2, bên trái sang) tặng quà, động viên một hợp tác xã. Ảnh: HOÀNG HIỆP
Từ đầu nhiệm kỳ (2020-2025) của Đại hội Liên minh HTX thành phố lần thứ VI đến nay, tổ chức, bộ máy của Liên minh HTX thành phố đã được hoàn thiện và nâng cao năng lực, góp phần đưa các hoạt động vào nền nếp, hiệu quả. Trong đó, công tác phối hợp tham gia xây dựng chính sách, pháp luật về KTTT và theo dõi, giám sát, phản biện xã hội, bảo vệ lợi ích thành viên đạt những kết quả nổi bật. Liên minh HTX thành phố thường xuyên tuyên truyền, nâng cao nhận thức về KTTT, HTX, nhất là nâng cao nhận thức về mô hình HTX kiểu mới với sự đổi mới cả về nội dung lẫn hình thức tuyên truyền. Đặc biệt, Liên minh HTX thành phố đã biên soạn, xây dựng điều lệ mẫu HTX để làm tài liệu tư vấn, hướng dẫn thành lập mới HTX và phổ biến đến các HTX nghiên cứu, vận dụng để chuyển đổi, tái cấu trúc theo mô hình HTX kiểu mới. Công tác quản lý, hỗ trợ phát triển thành viên và tư vấn thành lập HTX được quan tâm thực hiện thường xuyên...
Thời gian đến, Liên minh HTX thành phố đẩy mạnh công tác phối hợp tuyên truyền, nâng cao nhận thức về KTTT, nòng cốt là nâng cao nhận thức về mô hình HTX kiểu mới; thường xuyên thực hiện tốt công tác quản lý, hỗ trợ phát triển thành viên và tư vấn thành lập mới HTX; đồng thời, tích cực phối hợp các ngành, các cấp tham gia xây dựng chính sách về hỗ trợ phát triển KTTT, HTX trên địa bàn thành phố. Liên minh HTX thành phố đề nghị các cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp quan tâm hơn nữa công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai, thực hiện nhiệm vụ phát triển KTTT, trọng tâm là triển khai, thực hiện Chương trình hành động của Thành ủy thực hiện  Nghị quyết số 20-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả KTTT trong giai đoạn mới; phát huy tính chủ động, tích cực và phối hợp với Liên minh HTX thành phố triển khai, thực hiện nhiệm vụ phát triển KTTT trên địa bàn dân cư.
Các sở, ban, ngành của thành phố quan tâm hơn nữa công tác tham mưu, đề xuất chính sách hỗ trợ phát triển KTTT, HTX trên lĩnh vực ngành nghề mình phụ trách; chủ động hơn nữa và phối hợp Liên minh HTX thành phố tham mưu, đề xuất xây dựng các mô hình HTX kiểu mới trên lĩnh vực công tác của ngành mình. Về lĩnh vực ngành nghề phát triển KTTT, các sở, ban, ngành, quận, huyện cần quan tâm xây dựng, phát triển các mô hình HTX kiểu mới ở lĩnh vực phi nông nghiệp, trong đó, quan tâm xem xét đề xuất ý tưởng thành lập Liên hiệp HTX xe lam điện theo đề xuất của Liên minh HTX thành phố.
Mặt trận và các hội, đoàn thể chính trị - xã hội thành phố tiếp tục phát huy tính chủ động, tích cực và phối hợp thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền, nâng cao nhận thức về KTTT, tập trung nâng cao nhận thức về mô hình HTX kiểu mới. Đồng thời, tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên tham gia phát triển KTTT, nòng cốt là tham gia xây dựng và phát triển kinh tế theo mô hình HTX kiểu mới. Các đoàn thể chính trị - xã hội cần tập trung triển khai, thực hiện phong trào thanh niên lập nghiệp, thanh niên khởi nghiệp, đổi mới, sáng tạo; phong trào phát triển kinh tế hộ của đoàn viên, hội viên gắn với xây dựng và phát triển kinh tế theo mô hình HTX kiểu mới. Trường Chính trị thành phố quan tâm nghiên cứu, biên soạn nội dung, đưa vào chương trình giảng dạy đối với các lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho cán bộ, công chức, viên chức thành phố về phát triển KTTT.
Ngoài ra, để có căn cứ pháp lý của cấp có thẩm quyền ban hành, tạo điều kiện cho Liên minh HTX thành phố thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao, Liên minh HTX thành phố đề nghị UBND thành phố trình HĐND thành phố ban hành nghị quyết quy định về nội dung nhiệm vụ và định mức kinh phí hỗ trợ hoạt động cho HTX,  tổ hợp tác, liên hiệp HTX là thành viên của Liên minh HTX thành phố, tạo điều kiện cho thành viên phát triển trong giai đoạn 2022-2026. UBND thành phố sớm cho phép mở rộng đối tượng cho vay từ nguồn Quỹ hỗ trợ phát triển HTX thành phố theo Nghị định số 45/2021/NĐ-CP của Chính phủ; quan tâm giải quyết chế độ chính sách đối với cán bộ, công chức công tác tại cơ quan Liên minh HTX thành phố và tạo điều kiện thuận lợi cho Liên minh HTX thành phố hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao... Những nội dung trên sẽ giúp Liên minh HTX thành phố được củng cố, tăng cường năng lực, hoạt động, thúc đẩy phát triển KTTT, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của thành phố.
PHẠM CÔNG CHÍNH
Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã thành phố Đà Nẵng


Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Mạnh Cường - Phó Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam

Giấy phép số: 239/GP-TTDT ngày 11 tháng 12 năm 2020 của Cục Phát thanh truyền hình và TTĐT thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông.

Ghi rõ nguồn: "vca.org.vn" khi phát hành thông tin từ trang này.

Copyright 2013 vca.org.vn - Technology Supported by ECPVietnam