18 07
Tập huấn Quy trình kỹ thuật sản xuất cây gai xanh API

Đề án xây dựng huyện Định Hóa, Thái Nguyên đạt chuẩn nông thôn mới năm 2023:

Tập huấn Quy trình kỹ thuật sản xuất cây gai xanh API

Ngày 18/7/2022 Liên minh HTX Thái Nguyên phối hợp cùng Liên minh HTX VN, Công ty Cp Nông nghiệp An Phước đã tổ chức Lớp tập huấn Quy trình...

Ngày 18/07/2022