Số/ký hiệu
Ngày ban hành 19/03/2024
Người ký
Trích yếu Đề cương tuyên truyền Tháng hành động vì Hợp tác xã năm 2024
Cơ quan ban hành Liên minh HTX Việt Nam
Phân loại Kế hoạch
Tệp đính kèm Đề cương tuyên truyền Tháng hành động vì Hợp tác xã năm 2024