03 09
Luôn khắc sâu lời Bác

Luôn khắc sâu lời Bác

 Kể từ lần đầu tiên được gặp Bác cách đây 48 năm, đối với ông Nguyễn Văn Bít, những lời Bác dặn dò, hỏi han, nhắc nhở trong...

Ngày 03/09/2014

25 08
Kênh dẫn vốn tin cậy của nhà nông

Kênh dẫn vốn tin cậy của nhà nông

Được thành lập từ cuối năm 1995, đến nay, qua gần 20 năm hoạt động, Quỹ Tín dụng nhân dân Định Tường đã trở thành điểm sáng...

Ngày 25/08/2014