23 11
Giải 'cơn khát' vốn cho hợp tác xã

Giải 'cơn khát' vốn cho hợp tác xã

Nhiều chính sách hỗ trợ về vốn thời gian qua đã góp phần thúc đẩy mô hình hợp tác xã kiểu mới áp dụng theo Luật Hợp tác xã năm...

Ngày 23/11/2020