11 09
Khảo sát thực tế HTX dịch vụ phát triển nông nghiệp 19/5

Hội thảo phát triển nguồn nhân lực vùng đồng bào dân tộc thiểu số &miền núi trong lĩnh vực nông nghiệp:

Khảo sát thực tế HTX dịch vụ phát triển nông nghiệp 19/5

Ngày 12-13/9, Ủy ban về các vấn đề Xã hội của Quốc hội phối hợp cùng Liên minh HTX Việt Nam; Bộ NN&PTNT; Ủy ban Dân tộc, Tỉnh...

Ngày 11/09/2020

13 08
Bắc Giang: Nâng lợi nhuận, thuận đầu ra

Hướng tới Đại hội Liên minh Hợp tác xã tỉnh Bắc Giang, nhiệm kỳ 2020- 2025:

Bắc Giang: Nâng lợi nhuận, thuận đầu ra

Những năm gần đây, cùng với cơ chế chính sách hỗ trợ của Nhà nước, nhiều nông dân, tổ hợp tác, hợp tác xã, doanh nghiệp (DN) ở...

Ngày 13/08/2020