18 05
Đoàn Thanh niên dâng hương Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Kỷ niệm 133 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2023):

Đoàn Thanh niên dâng hương Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Nhân kỷ niệm 133 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2023) và 75 năm ngày Bác Hồ ra lời kêu gọi thi đua ái quốc, sáng...

Ngày 18/05/2023