03 07
Tập trung hỗ trợ vốn tín dụng, xây dựng thương hiệu và chuyển đổi số, xây dựng các mô hình HTX gắn với chuỗi giá trị

Hội nghị đánh giá công tác chỉ đạo, điều hành của Thường trực Liên minh HTX Việt Nam 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024:

Tập trung hỗ trợ vốn tín dụng, xây dựng thương hiệu và chuyển đổi số, xây dựng các mô hình HTX gắn với chuỗi giá trị

Ngày 3/7, tại trụ sở Liên minh Hợp tác xã Việt Nam, đồng chí Cao Xuân Thu Vân, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã...

Ngày 03/07/2024