29 12
Đẩy mạnh công tác tuyên truyền góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã bền vững, từng bước khẳng định vai trò nền tảng trong nền kinh tế quốc dân

Liên minh Hợp tác xã Việt Nam và VOV ký kết chương trình phối hợp tuyên truyền:

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã bền vững, từng bước khẳng định vai trò nền tảng trong nền kinh tế quốc dân

Ngày 29/12, trong khuôn khổ Chương trình Hội nghị Ban chấp hành lần thứ 6, khóa VI, Liên minh Hợp tác xã Việt Nam tổ chức lễ Ký kết...

Ngày 29/12/2022