20 05
Chia sẻ kinh nghiệp, kết nối tiêu thụ sản phẩm

Tưng bừng ngày Hội xúc tiến thương mại khu vực miền Trung - Tây Nguyên năm 2022:

Chia sẻ kinh nghiệp, kết nối tiêu thụ sản phẩm

18 tỉnh khu vực miền Trung - Tây Nguyên tưng bừng tham dự Ngày hội Xúc tiến thương mại và Hội thi hợp tác xã tiêu biểu năm 2022 tại...

Ngày 20/05/2022

19 05
5 hợp tác xã được trao gải A

Hội thi hợp tác xã tiêu biểu khu vực miền Trung - Tây Nguyên năm 2022:

5 hợp tác xã được trao gải A

Trong khuôn khổ Diễn đàn Kinh tế tập thể, hợp tác xã khu vực miền Trung -Tây Nguyên lần thứ nhất, gắn với Năm Du lịch Quốc gia...

Ngày 19/05/2022