23 11
Giải 'cơn khát' vốn cho hợp tác xã

Giải 'cơn khát' vốn cho hợp tác xã

Nhiều chính sách hỗ trợ về vốn thời gian qua đã góp phần thúc đẩy mô hình hợp tác xã kiểu mới áp dụng theo Luật Hợp tác xã năm...

Ngày 23/11/2020

11 09
Khảo sát thực tế HTX dịch vụ phát triển nông nghiệp 19/5

Hội thảo phát triển nguồn nhân lực vùng đồng bào dân tộc thiểu số &miền núi trong lĩnh vực nông nghiệp:

Khảo sát thực tế HTX dịch vụ phát triển nông nghiệp 19/5

Ngày 12-13/9, Ủy ban về các vấn đề Xã hội của Quốc hội phối hợp cùng Liên minh HTX Việt Nam; Bộ NN&PTNT; Ủy ban Dân tộc, Tỉnh...

Ngày 11/09/2020