05 09
Tăng cường chuỗi giá trị ngành lúa gạo

Liên minh Hợp tác xã Việt Nam (VCA) làm việc với Đoàn công tác cơ quan hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA):

Tăng cường chuỗi giá trị ngành lúa gạo

Sáng 5/9, tại Hà Nội, cơ quan Liên minh Hợp tác xã Việt Nam (VCA) đã tiếp đón và làm việc với Đoàn công tác cơ quan hợp tác quốc tế...

Ngày 05/09/2022

27 08
Nêu cao tinh thần trách nhiệm, truyền thống

Đại hội Hội Cựu Chiến binh Cơ quan Liên minh HTX Việt Nam 2022- 2027:

Nêu cao tinh thần trách nhiệm, truyền thống

Ngày 27/08 tại trụ sở  Liên minh Hợp tác xã Việt Nam, Hội cựu chiến binh Cơ quan Liên minh Hợp tác xã Việt Nam đã long trọng tổ chức...

Ngày 27/08/2022

19 08
Tổ chức chương trình chào đón tân sinh viên K44

Trường Cao đẳng Kinh tế kỹ thuật Trung ương:

Tổ chức chương trình chào đón tân sinh viên K44

Ngày 19/8, Trường Cao đẳng Kinh tế kỹ thuật Trung ương, Liên minh HTX Việt Nam đã tổ chức chương trình chào đón tân sinh viên K44; bế...

Ngày 19/08/2022