11 11
Xà lách xoong VietGAP

Xà lách xoong VietGAP

 Nói đến xà lách xoong ở ĐBSCL, không thể quên vùng rau rộng hơn trăm héc-ta tại xã Thuận An (Bình Minh, Vĩnh Long).

Ngày 11/11/2014

04 11
Làm giàu từ cơ giới hóa đồng bộ

Làm giàu từ cơ giới hóa đồng bộ

 Nó hoàn toàn trái ngược với rất nhiều HTX trên địa bàn Thanh Hóa đang ngắc ngoải vì thiếu vốn, hoạt động không hiệu quả.

Ngày 04/11/2014