26 12
Đừng để nông dân đơn độc

Đừng để nông dân đơn độc

 Kể từ khi chuyển sang nền kinh tế thị trường, đã có sự giảm sút đáng kể của các tổ chức kinh tế tập thể, hợp tác xã. Theo...

Ngày 26/12/2014

10 12
Sản xuất sạch với quy mô lớn

Sản xuất sạch với quy mô lớn

 Hiện tại, nông sản sạch vẫn gặp khó về đầu ra vì giá bán còn cao. Sản xuất với quy mô lớn nhằm giảm giá sản phẩm được xem...

Ngày 10/12/2014