04 12
Sơn La: Giám đốc HTX dám nghĩ, dám làm

Sơn La: Giám đốc HTX dám nghĩ, dám làm

Bằng ý chí và sự năng động, dám nghĩ, dám làm, anh Phí Hải Vân, xã Chiềng Ơn, huyện Quỳnh Nhai đã thành công từ mô hình nuôi cá...

Ngày 04/12/2023