22 03
'Bắt mạch' hợp tác xã ở Hà Tĩnh

'Bắt mạch' hợp tác xã ở Hà Tĩnh

Khu vực kinh tế tập thể Hà Tĩnh những năm gần đây đã có nhiều chuyển biến tích cực, song vẫn còn gặp khó khăn. Theo đánh giá,...

Ngày 22/03/2023