17 11
Bài 1: Từng bước khẳng định

Hợp tác xã nông nghiệp: Cần chú trọng thực chất

Bài 1: Từng bước khẳng định

Về bản chất, vai trò của hợp tác xã (HTX), ngoài yếu tố bảo đảm lợi ích kinh tế cho các thành viên, còn có ý nghĩa đặc biệt quan...

Ngày 17/11/2020

17 11
Bài 2: Hình thành vùng trồng lúa chất lượng cao

Hợp tác xã nông nghiệp: Cần chú trọng thực chất

Bài 2: Hình thành vùng trồng lúa chất lượng cao

Việc xây dựng mô hình vùng lúa chất lượng cao trên địa bàn tỉnh là hết sức cần thiết. Ðây là xu hướng, là yêu cầu trong tiêu...

Ngày 17/11/2020

23 10
HTX Nông nghiệp công nghệ cao An Long tìm lối đi riêng

Hướng tới Đại hội Liên minh Hợp tác xã tỉnh Long An, nhiệm kỳ 2020- 2025:

HTX Nông nghiệp công nghệ cao An Long tìm lối đi riêng

HTX nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao An Long được thành lập vào tháng 11-2018 có trụ sở tại ấp An Ninh, xã An Ninh Tây, huyện Đức...

Ngày 23/10/2020

20 10
Thái Bình: Phát huy vai trò liên hiệp hợp tác xã

Hướng tới Đại hội Liên minh Hợp tác xã tỉnh Thái Bình, nhiệm kỳ 2020- 2025:

Thái Bình: Phát huy vai trò liên hiệp hợp tác xã

Là mô hình cao nhất của kinh tế tập thể, liên hiệp hợp tác xã (LHHTX) được xem như đầu tàu kéo các HTX đi lên. Là mô hình đầu...

Ngày 20/10/2020