10 05
Thành lập Hợp tác xã OCOP Thanh Hóa

Thành lập Hợp tác xã OCOP Thanh Hóa

Được sự đồng thuận và ủng hộ các khâu thủ tục từ Văn phòng Điều phối Chương trình Xây dựng Nông thôn mới tỉnh Thanh Hóa,...

Ngày 10/05/2021