19 08

"Bà đỡ" cho nông dân

Những năm qua, các mô hình hợp tác xã (HTX) kiểu mới dần hoạt động hiệu quả, phát huy tốt vai trò là “bà đỡ” cho nông dân trong...

Ngày 19/08/2020