04 02
Cây mai giá 2 tỷ ở Đà Nẵng

Cây mai giá 2 tỷ ở Đà Nẵng

Cây mai dáng đa đầu làng khoảng 100 năm tuổi được phát giá 2 tỷ đồng tại chợ hoa xuân Đà Nẵng.

Ngày 04/02/2016