15 05
Tạo động lực và cơ hội thoát nghèo

Tạo động lực và cơ hội thoát nghèo

Tín dụng chính sách được cấp ủy, chính quyền tỉnh Bắc Kạn coi là một trong những giải pháp và công cụ trụ cột để địa phương...

Ngày 15/05/2023