26 12
Nâng cao giá trị hạt lúa xuất khẩu

Nâng cao giá trị hạt lúa xuất khẩu

Năm 2023 là năm nông dân tỉnh Đồng Tháp hướng đến chuyển đổi tư duy từ sản xuất nông nghiệp sang kinh tế nông nghiệp, nâng cao giá...

Ngày 26/12/2023