01 07
Lương tối thiểu vùng tăng 6%

Lương tối thiểu vùng tăng 6%

Từ ngày 1/7, cả nước áp dụng mức lương tối thiểu vùng mới, tăng 6% so với lương hiện hành. Đây là mức lương thấp nhất làm cơ...

Ngày 01/07/2024