03 11
Đạ Tẻh phát triển 44 ha dược liệu

Đạ Tẻh phát triển 44 ha dược liệu

Qua rà soát trên địa bàn huyện Đạ Tẻh đang phát triển 44 ha diện tích cây dược liệu các loại, đạt tổng sản lượng thu hoạch 86,6...

Ngày 03/11/2023