20 01
Bình Định có trên 100 sản phẩm OCOP

Bình Định có trên 100 sản phẩm OCOP

Ông Đào Văn Hùng, Chánh Văn phòng điều phối Nông thôn mới tỉnh Bình Định cho biết, trong năm 2021, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định...

Ngày 20/01/2022

20 01
Bắt nhịp xu hướng xanh

Bắt nhịp xu hướng xanh

Nông nghiệp là lợi thế, là nền tảng bền vững của quốc gia. Tuy nhiên, tăng trưởng nông nghiệp đang chậm lại, chưa bền vững, chủ...

Ngày 20/01/2022

18 01
Giữ uy tín cho nông sản Việt

Giữ uy tín cho nông sản Việt

Hiện nông sản của Việt Nam đã có mặt tại 180 quốc gia và vùng lãnh thổ. Tuy nhiên, thực tế vẫn có những vi phạm về an toàn thực...

Ngày 18/01/2022