13 06
'Cú huých' cho tăng trưởng kinh tế

'Cú huých' cho tăng trưởng kinh tế

Cần triển khai nhanh, hiệu quả để Chương trình phục hồi kinh tế - xã hội 2022 - 2023 thực sự là "phao cứu sinh" giúp người dân và...

Ngày 13/06/2022

13 06
Nâng tầm cho sản phẩm OCOP

Nâng tầm cho sản phẩm OCOP

Qua 3 năm triển khai thực hiện Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP), đến nay toàn tỉnh Gia Lai đã có 214 sản phẩm đạt 3 - 4 sao...

Ngày 13/06/2022