15 05
Áp dụng Công nghệ cao vào sản xuất nông nghiệp

Hợp tác xã Nông Nghiệp Công nghệ cao Quế Sơn:

Áp dụng Công nghệ cao vào sản xuất nông nghiệp

Hợp tác xã (HTX) Nông Nghiệp Công nghệ cao Quế Sơn là một HTX mới, được thành lập vào tháng 11/ 2021 nhưng đã áp dụng mô hình nông...

Ngày 15/05/2022

11 05
Liên minh HTX tỉnh Đắk Nông hoàn tất các nội dung tham gia

Diễn đàn kinh tế tập thể, HTX khu vực miền Trung – Tây Nguyên lần thứ nhất - năm 2022

Liên minh HTX tỉnh Đắk Nông hoàn tất các nội dung tham gia

Đây cũng là dịp để Kinh tế tập thể, Hợp tác xã khu vực miền Trung – Tây Nguyên nói chung và Liên minh HTX, các HTX tỉnh Đắk Nông...

Ngày 11/05/2022