Đoàn công tác Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng làm việc với Đảng đoàn Liên minh HTX Việt Nam

Sáng 26/12, tại Hà Nội, Đoàn công tác Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng do đồng chí Uông Chu Lưu, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội, Phó trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Đảng đoàn Liên minh Hợp tác xã Việt Nam.

Đồng chí Uông Chu Lưu, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội, Phó trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc

Tham dự buổi làm việc về phía Đoàn công tác có đồng chí Uông Chu Lưu, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội, Phó trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, Trưởng đoàn; đồng chí Nguyễn Thái Học, Phó trưởng Ban nội chính Trung ương, Phó đoàn công tác; đồng chí Nguyễn Mạnh Cường, Phó chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của quốc hội; cùng các thành viên trong đoàn công tác. Về phía Liên minh HTX Việt Nam có đồng chí Nguyễn Ngọc Bảo, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam; đồng chí Nguyễn Mạnh Cường, Uỷ viên Đảng đoàn, Bí thư Đảng Ủy, Phó chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam; đồng chí Nguyễn Văn Thịnh, Ủy viên Đảng đoàn, Phó chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam cùng một số lãnh đạo các Ban, đơn vị trực thuộc Liên minh HTX Việt Nam.

Đồng chí Nguyễn Ngọc Bảo, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam phát biểu tại buổi làm việc

Báo cáo về công tác phòng, chống tham nhũng năm 2018 – 2019 của Đảng đoàn Liên minh HTX Việt Nam, đồng chí Nguyễn Mạnh Cường, Ủy viên Đảng đoàn, Bí thư Đảng Ủy, Phó chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam cho biết Đảng đoàn, Thường trực Liên minh HTX Việt Nam đã chỉ đạo và thực hiện nghiêm túc công tác phòng, chống tham nhũng. Tổ chức phổ biến và quán triệt chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước và các quy định của Liên minh HTX Việt Nam về công tác phòng, chống tham nhũng; đảng viên, cán bộ, viên chức và người lao động có nhận thức đúng về phòng, chống tham nhũng.

 

Đồng chí Nguyễn Mạnh Cường, Ủy viên Đảng đoàn, Bí thư Đảng Ủy, Phó chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam đọc báo cáo về công tác phòng, chống tham nhũng năm 2018 – 2019 của Đảng đoàn Liên minh HTX Việt Nam

Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, đồng chí Uông Chu Lưu, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội, Phó trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng đánh giá cao và ghi nhận Đảng đoàn, Thường trực Liên minh Hợp tác xã Việt Nam đã quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các chủ trương đường lối, quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước; chỉ đạo xây dựng, ban hành nhiều văn bản  cụ thể để cụ thể hóa các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác phòng, chống tham nhũng trong cơ quan Liên minh HTX Việt Nam; đồng thời chú trọng chỉ đạo công tác giám sát, kiểm tra, tuyên truyền phổ biến về công tác phòng, chống tham nhũng từ đó góp phần nâng cao vai trò trách nhiệm của cán bộ, Đảng viên, người lao động nhất là các đồng chí lãnh đạo cấp Ủy, lãnh đạo các cơ quan đơn vị, doanh nghiệp trực thuộc Liên minh HTX Việt Nam.

Đồng chí Uông Chu Lưu đề nghị Đảng đoàn Liên minh HTX  Việt Nam thời gian tới cần tập trung thực hiện tốt một số nội dung sau: Tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các chủ trương, nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước về phòng, chống tham nhũng, nhất là Kết luận số 10-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 khóa X; Quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị; Quy định về việc kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền. Tăng cường vai trò của cấp Ủy, người đứng đầu trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống tham nhũng. Chú trọng hơn nữa công tác tuyên truyền các chủ trương chính sách mới của Đảng về phòng, chống tham nhũng.

Thành viên trong Đoàn công tác 

Thay mặt cho Đảng đoàn, Thường trực cùng toàn thể cán bộ nhân viên của Liên minh HTX Việt Nam, đồng chí Nguyễn Ngọc Bảo, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam cảm ơn sự quan tâm lãnh đạo và chỉ đạo của Đảng và Nhà nước trong việc kiểm tra, giám sát Liên minh HTX Việt Nam trong công tác phòng, chống tham nhũng. Đồng thời nghiêm túc tiếp thu, quán triệt, triển khai thực hiện những chỉ đạo của Đoàn công tác.

Đại biểu Liên minh HTX Việt Nam tham dự buổi làm việc

Về những kiến nghị, đề xuất và khó khăn vướng mắc, của Liên minh HTX Việt Nam, Đoàn công tác ghi nhận đầy đủ để báo cáo Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng và chuyển đến các cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết.

Trung tâm Thông tin - Tuyên truyền


Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Mạnh Cường - Phó Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam

Giấy phép số: 239/GP-TTDT ngày 11 tháng 12 năm 2020 của Cục Phát thanh truyền hình và TTĐT thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông.

Ghi rõ nguồn: "vca.org.vn" khi phát hành thông tin từ trang này.

Copyright 2013 vca.org.vn - Technology Supported by ECPVietnam