Đoàn kiểm tra Ban Chỉ đạo sơ kết Kết luận 102 làm việc với Đảng đoàn Liên minh HTX Việt Nam

Chiều 12/4, tại Hà Nội, Đoàn kiểm tra của Ban chỉ đạo sơ kết 5 năm thực hiện Kết luận số 102-KL/TW của Bộ Chính trị làm việc với Đảng đoàn Liên minh HTX Việt Nam.

Chủ trì hội nghị là đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương, Trưởng đoàn kiểm tra. Tham dự có đồng chí Nguyễn Ngọc Bảo, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam; các đồng chí Phó Chủ tịch, các đồng chí Thường vụ Liên minh HTX Việt Nam; cùng các đồng chí lãnh đạo đại diện các Bộ, ban, ngành đoàn thể trung ương là thành viên Đoàn kiểm tra Ban chỉ đạo.

Đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư TW Đảng, Trưởng Ban Dân vận TW phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc

Báo cáo tại hội nghị, Chủ tịch Nguyễn Ngọc Bảo trình bày về công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện Kết luận số 102- KL/TW, Đảng đoàn Liên minh HTX Việt Nam đã ban hành Nghị quyết và kế hoạch tổ chức thực hiện trong hệ thống; tổ chức học tập, quán triệt Kết luận số 102- KL/TW cho toàn thể đội ngũ cán bộ của Liên minh HTX Việt Nam; chấp hành chủ trương tại Kết luận 102- KL/TW để hoàn thiện tổ chức bộ máy, cơ chế hoạt động; kiến nghị Thủ tướng Chính phủ, các bộ, ngành và địa phương giao biên chế, cấp kinh phí hoạt động; năm 2018, Liên minh HTX Việt Nam báo cáo được Thủ tướng Chính phủ đồng ý cho xây dựng, triển khai một số Đề án phát triển dịch vụ hỗ trợ HTX, tạo nguồn thu phấn đấu tự lực một phần kinh phí hoạt động từ sau năm 2021. Đảng đoàn Liên minh HTX Việt Nam thường xuyên đánh giá tình hình hoạt động của hệ thống, chấn chỉnh kịp thời các vấn đề tư tưởng, cơ chế hoạt động.
Hệ thống Liên minh HTX Việt Nam là hội có Đảng đoàn, được Đảng, Nhà nước thành lập và hoạt động trên phạm vi cả nước để phục vụ phát triển kinh tế hợp tác, HTX. Tổ chức bộ máy, biên chế, chức năng, nhiệm vụ và hoạt động trong giai đoạn 2013- 2018 theo Điều lệ được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt cơ bản phù hợp với Nghị quyết trung ương 5 khóa IX, Kết luận số 56- KL/TW, Kết luận số 102- KL/TW, Luật HTX năm 2012, Nghị định số 45/2010/NĐ-CP, Quyết định 68/2010/QĐ-TTg và các văn bản khác có liên quan; hệ thống Liên minh HTX Việt Nam là thành vien tích cực của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, phối hợp với tổ chức chính trị- xã hội và các tổ chức khác thực hiện các chương trình phát triển kinh tế hợp tác, HTX.

Đồng chí Nguyễn Ngọc Bảo, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam báo cáo tại buổi làm việc

Hệ thống Liên minh HTX Việt Nam được tổ chức và liên kết hệ thống tương đối chặt chẽ trên phạm vi cả nước; cả hệ thống đang tích cực đổi mới tư duy, phong cách và lề lối làm việc theo hướng khoa học; và đóng góp vai trò nòng cốt và quan trọng trong phát triển kinh tế hợp tác, HTX...
Về phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp tiếp tục đổi mới tổ chức và hoạt động của hệ thống Liên minh HTX Việt Nam trong những năm tới (đến năm 2030), phấn đấu thu hút 100% số HTX và Liên hiệp HTX, 50% số THT là thành viên; thực hiện có hiệu quả uy tín cáo trong thực hiện chức năng đại diện, bảo vệ lợi ích hợp pháp của các thành viên.

Hệ thống Liên minh HTX Việt Nam có đủ điều kiện về chính sách và pháp lý đồng bộ; đảm bảo số lượng, quy mô, cơ cấu và chất lượng nhân lực, cơ sở vật chất và nguồn lực khác để thực hiện chức năng, nhiệm vụ, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế hợp tác, HTX trong tình hình mới.

Tại buổi làm việc, các đồng chí ủy viên Đoàn kiểm tra Ban Chỉ đạo cũng đưa ra những vấn đề xung quanh việc thực hiện Sơ kết Kết luận 102 với hệ thống Liên minh HTX Việt Nam, các nội dung đều được thảo luận, đóng góp ý kiến một cách đầy đủ.

Quang cảnh tại buổi làm việc

Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư TW Đảng, Trưởng Ban Dân vận TW ghi nhận và đánh giá cao sự nỗ lực của hệ thống Liên minh HTX Việt Nam, đồng chí nhận định qua thực tiễn cho thấy nhu cầu hợp tác hiện nay là nhu cầu tất yếu, khách quan và quan trọng cho phát triển kinh tế; qua đó khẳng định Liên minh HTX Việt Nam là một trong những tổ chức nhiệm vụ chính trị của Đảng, góp phần quan trọng vào thúc đẩy kinh tế hợp tác, HTX ngày càng phát triển.
 Đồng chí Trương Thị Mai cũng nhấn mạnh, trong thời gian tới hệ thống Liên minh HTX Việt Nam cần tiếp tục tuyên truyền nâng cao nhận thức của các thành viên cũng như toàn xã hội về kinh tế tập thể, HTX; đào tạo, đào tạo lại nâng cao năng lực cán bộ; tiếp tục đẩy mạnh phát triển các mô hình HTX hoạt động hiệu quả theo chuỗi giá trị, đáp ứng được nhu cầu thị trường trong và ngoài nước.
Bên cạnh đó cần tập trung làm tốt và nâng cao hơn nữa năng lực đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho thành viên; làm tốt 3 yêu cầu của Đảng là đại diện; là tập hợp đoàn kết và là cầu nối giữa HTX, nhân dân với Đảng và Nhà nước; tăng cường vai trò của Đảng đoàn lãnh đạo và chỉ đạo hệ thống Liên minh HTX trung ương – địa phương triển khai tốt các Nghị quyết, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước…

Một số hình ảnh tại buổi làm việc:

Đồng chí Nguyễn Mạnh Cường, Phó Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam phát biểu tại buổi làm việc

Đồng chí Nguyễn Văn Thịnh, Phó Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam phát biểu tại buổi làm việc

Đồng chí Lê Văn Nghị, Phó Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam phát biểu tại buổi làm việc

Đồng chí Lê Thị Tâm, Ủy viên Ban Thường vụ Liên minh HTX Việt Nam, Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh Ninh Bình phát biểu tại buổi làm việc

Các đồng chí ủy viên Đoàn kiểm tra- đại diện các Bộ, ngành TW tham dự buổi làm việc

Quang cảnh buổi làm việc
Trung tâm thông tin - tuyên truyền


Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Mạnh Cường - Phó Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam

Giấy phép số: 239/GP-TTDT ngày 11 tháng 12 năm 2020 của Cục Phát thanh truyền hình và TTĐT thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông.

Ghi rõ nguồn: "vca.org.vn" khi phát hành thông tin từ trang này.

Copyright 2013 vca.org.vn - Technology Supported by ECPVietnam