15 11
Độc đáo nghề làm tranh ghép gỗ

Độc đáo nghề làm tranh ghép gỗ

Từ những gốc cây, mảnh gỗ tưởng như bỏ đi nhưng qua bàn tay khéo léo của nghệ nhân ưu tú Nguyễn Văn Hùng, 59 tuổi, ở khu Khúc...

Ngày 15/11/2021