Số/ký hiệu
Ngày ban hành 30/08/2022
Người ký
Trích yếu Dự thảo Luật Đất Đai
Cơ quan ban hành Quốc hội
Phân loại Văn bản xin ý kiến
Tệp đính kèm Dự thảo Luật Đất Đai