25 04
Đổi thay trên vùng chiến khu anh hùng

Đổi thay trên vùng chiến khu anh hùng

Trở lại xã Phú Lý (huyện Vĩnh Cửu) - vùng Chiến khu Đ trong kháng chiến đã được Mỹ - ngụy xác định “Chiến khu Đ còn, Sài Gòn...

Ngày 25/04/2019

02 01
Hợp tác xã xóa nghèo

Hợp tác xã xóa nghèo

Người dân ở xã Bản Xèo, huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai gọi Hợp tác xã (HTX) Thành Sơn là “HTX xóa nghèo” vì nhờ trồng cây đao đỏ,...

Ngày 02/01/2019