Số/ký hiệu
Ngày ban hành 01/03/2023
Người ký
Trích yếu Giới thiệu cuốn sách của đồng chí Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng: "Kiên quyết, kiên trì đấu tranh PCTNTC, góp phần xây dựng Đảng và nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh"
Cơ quan ban hành Trung ương
Phân loại Thông báo
Tệp đính kèm Giới thiệu cuốn sách của đồng chí Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng: "Kiên quyết, kiên trì đấu tranh PCTNTC, góp phần xây dựng Đảng và nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh"

Văn bản mới