Hòa Bình: Kiểm tra tình hình phát triển kinh tế tập thể huyện Lạc Thủy

    Thực hiện kế hoạch số 97/KH – BCĐ ngày 31/5/2019 của Ban  chỉ đạo phát triển kinh tế tập thể tỉnh Hòa Bình về việc kiểm tra tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế tập thể tại các huyện, thành phố 6 tháng đầu năm 2019.  Ngày 10/6/2019 Ban chỉ đạo phát triển kinh tế tập thể (KTTT) tỉnh Hòa Bình đã có buổi làm việc với UBND huyện Lạc Thủy về việc kiểm tra tình hình phát triển KTTT của huyện.

        Theo báo cáo của BCĐ phát triển KKTT huyện Lạc Thủy, đến nay trên địa bàn huyện có 27 tổ hợp tác trong đó có 26 THT kinh doanh tổng hợp, 01 THT kinh doanh ngành nghề chế tác đá cảnh. 38 HTX đang hoạt động theo Luật HTX 2012 trong đó có 32 HTX dịch vụ  nông nghiệp, 03 HTX tiểu thủ công nghiệp, 02 HTX dịch vụ vận tải , 01 HTX thương mại dịch vụ.
       Tổng số thành viên và người lao động của các HTX khoảng 1.167 thành viên. Thu nhập bình quân của các thành viên và người lao động trong các HTX tiểu thủ công nghiệp và thương mại  đạt 5 – 7 triệu đồng/người/tháng. Các thành viên và người lao động trong các HTX dịch vụ nông nghiệp đạt 1,8 – 2 triệu đồng/người/tháng.
       Tổng doanh thu của các THT ước đạt 675 triệu đồng, doanh thu trung bình của các THT ước đạt 25 triệu đồng, lợi nhuận bình quân ước đạt 12.5 triệu đồng/THT. Tổng doanh thu của HTX ước đạt 14,5 tỷ đồng, doanh thu bình quân ước đạt 381,5 triệu đồng/HTX, lợi nhuận bình quân ước đạt 58,2 triệu đồng/HTX.
     Thực tế hoạt động của KTTT trên địa bàn huyện Lạc Thủy còn nhiều hạn chế như năng lực quản trị của HTX, nhận thức của một số cán bộ xã, Thị trấn  về vị trí vai trò KTTT còn hạn chế,  hầu hết các HTX có quy mô nhỏ, mức vốn bình quân thấp, khả năng huy động còn chậm, việc tiếp cận chính sách hỗ trợ còn gặp nhiều khó khăn; Các thành viên quản lý HTX còn thiếu sự chủ động trong quản lý điều hành, hàng năm chưa xây dựng được phương án sản xuất kinh doanh, chưa tập trung khai thác có hiệu quả nguồn nội lực….
 Năm 2019, huyện Lạc Thủy sẽ xây dựng các chương trình, dự án, kế hoạch ưu tiên phát triển các HTX nông nghiệp có ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất và tiêu thụ nông sản. Tổ chức công bố chứng nhận nhãn hiệu gà Lạc Thủy, triển khai chuỗi giá trị sản xuất ớt, hành Paro; Vận động, thu hút các doanh nghiệp lớn làm đàu tàu tham gia liên kết cùng HTX tổ chức sản xuất nông nghiệp theo chuỗi giá trị. Bên cạnh đó thực hiện cung cấp thông tin, tư vấn xây dựng điều lệ, phương án SXKD, tập huấn về qui định pháp luật và triển khai nội dung về chuyển đổi HTX và thành lập mới HTX hoạt động theo Luật HTX 2012; tổ chức bồi dưỡng cán bộ quản lý HTX, cán bộ chuyên môn làm công tác KTTT...
     UBND huyện Lạc Thủy đề xuất BCĐ KTTT tỉnh thống nhất chức năng nhiệm vụ cơ chế phối hợp và nguồn kinh phí hỗ trợ; tạo điều kiện cho HTX, tổ hợp tác tiếp cận với nguồn vốn vay ưu đãi, hỗ trợ đào tạo nghề,, quảng bá xúc tiến thương mại… để mở rộng phát triển SXKD; có chính sách đãi ngộ thu hút lao động làm việc trong HTX, tổ hợp tác...  
                                        Thanh Tâm – Liên minh HTX tỉnh Hòa Bình
 


Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Mạnh Cường - Phó Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam

Giấy phép số: 175/GP-TTDT ngày 10 tháng 10 năm 2023 của Cục Phát thanh truyền hình và TTĐT thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông.

Ghi rõ nguồn: "vca.org.vn" khi phát hành thông tin từ trang này.

Copyright 2013 vca.org.vn - Technology Supported by ECPVietnam