07 10
Liên kết các vùng miền, hợp tác tiêu thụ sản phẩm

Hội nghị kết nối cung – cầu và trưng bày tiêu thụ sản phẩm tiêu biểu của HTX khu vực Đồng bằng sông Hồng năm 2022:

Liên kết các vùng miền, hợp tác tiêu thụ sản phẩm

Sáng ngày 7/10, tại Thái Bình đã diễn ra Hội nghị kết nối cung – cầu và trưng bày tiêu thụ sản phẩm tiêu biểu của HTX, Liên hiệp...

Ngày 07/10/2022

18 08
Kết nối sản phẩm OCOP đến với hệ thống AEON MALL

Hội chợ Xúc tiến thương mại nông nghiệp, sản phẩm OCOP Hà Nội 2022:

Kết nối sản phẩm OCOP đến với hệ thống AEON MALL

Tối 18/8, tại Trung tâm thương mại AEON MALL Hà Đông (Hà Nội), Trung tâm Xúc tiến Đầu tư Thương mại Du lịch TP Hà Nội phối hợp với...

Ngày 18/08/2022