10 11
Cùng thống nhất nhiều giải pháp cụ thể đạt mục tiêu chung

Hội nghị Đại hội đồng khu vực (ICA-RA) lần thứ 16 và Diễn đàn HTX lần thứ 11 tại Manila, Philippines:

Cùng thống nhất nhiều giải pháp cụ thể đạt mục tiêu chung

Được phép của Đồng chí Thường trực Ban Bí thư, theo chương trình công tác, Đoàn đại biểu Liên minh Hợp tác xã Việt Nam do Đồng...

Ngày 10/11/2023

09 11

Khai mạc Đại hội đồng khu vực (ICA-RA) lần thứ 16 và Diễn đàn HTX lần thứ 11 tại Manila, Philippines:

"Hợp tác xã - Chương trình hành động chung của chúng ta”

Ngày 08/11, Lễ khai mạc ICA-RA lần thứ 16 và Diễn đàn Hợp tác xã lần thứ 11 đã được long trọng diễn ra tại khách sạn Crown Plaza,...

Ngày 09/11/2023

08 05
Tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Ủy ban Kinh tế Quốc hội và Ban soạn thảo tham gia ý kiến về dự thảo Dự án Luật Hợp tác xã (sửa đổi)

Hội nghị đánh giá công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Thường trực tháng 4; kế hoạch công tác tháng 5/2023:

Tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Ủy ban Kinh tế Quốc hội và Ban soạn thảo tham gia ý kiến về dự thảo Dự án Luật Hợp tác xã (sửa đổi)

Ngày 08/5, tại trụ sở Liên minh Hợp tác xã Việt Nam đã diễn ra Hội nghị đánh giá công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Thường trực...

Ngày 08/05/2023