17 02
Hướng tới 10 triệu nông dân số trong năm 2022

Liên minh Hợp tác xã Việt Nam làm việc với Giám đốc TikTok Việt Nam về hợp tác tuyên truyền phát triển kinh tế tập thể, HTX:

Hướng tới 10 triệu nông dân số trong năm 2022

Sáng ngày 17/2, tại Hà Nội, Liên minh Hợp tác xã Việt Nam đã có buổi làm việc với Giám đốc TikTok Việt Nam về hợp tác tuyên truyền...

Ngày 17/02/2022