08 05
Tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Ủy ban Kinh tế Quốc hội và Ban soạn thảo tham gia ý kiến về dự thảo Dự án Luật Hợp tác xã (sửa đổi)

Hội nghị đánh giá công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Thường trực tháng 4; kế hoạch công tác tháng 5/2023:

Tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Ủy ban Kinh tế Quốc hội và Ban soạn thảo tham gia ý kiến về dự thảo Dự án Luật Hợp tác xã (sửa đổi)

Ngày 08/5, tại trụ sở Liên minh Hợp tác xã Việt Nam đã diễn ra Hội nghị đánh giá công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Thường trực...

Ngày 08/05/2023

07 10
Liên kết các vùng miền, hợp tác tiêu thụ sản phẩm

Hội nghị kết nối cung – cầu và trưng bày tiêu thụ sản phẩm tiêu biểu của HTX khu vực Đồng bằng sông Hồng năm 2022:

Liên kết các vùng miền, hợp tác tiêu thụ sản phẩm

Sáng ngày 7/10, tại Thái Bình đã diễn ra Hội nghị kết nối cung – cầu và trưng bày tiêu thụ sản phẩm tiêu biểu của HTX, Liên hiệp...

Ngày 07/10/2022