07 10
Liên kết các vùng miền, hợp tác tiêu thụ sản phẩm

Hội nghị kết nối cung – cầu và trưng bày tiêu thụ sản phẩm tiêu biểu của HTX khu vực Đồng bằng sông Hồng năm 2022:

Liên kết các vùng miền, hợp tác tiêu thụ sản phẩm

Sáng ngày 7/10, tại Thái Bình đã diễn ra Hội nghị kết nối cung – cầu và trưng bày tiêu thụ sản phẩm tiêu biểu của HTX, Liên hiệp...

Ngày 07/10/2022

18 08
Kết nối sản phẩm OCOP đến với hệ thống AEON MALL

Hội chợ Xúc tiến thương mại nông nghiệp, sản phẩm OCOP Hà Nội 2022:

Kết nối sản phẩm OCOP đến với hệ thống AEON MALL

Tối 18/8, tại Trung tâm thương mại AEON MALL Hà Đông (Hà Nội), Trung tâm Xúc tiến Đầu tư Thương mại Du lịch TP Hà Nội phối hợp với...

Ngày 18/08/2022

06 07
Xây dựng Chương trình hành động triển khai Nghị quyết số 20-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả KTTT trong giai đoạn mới

Hội nghị Ban Thường vụ Liên minh Hợp tác xã Việt Nam lần thứ 6, nhiệm kỳ 2020-2025:

Xây dựng Chương trình hành động triển khai Nghị quyết số 20-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả KTTT trong giai đoạn mới

Thực hiện Điều lệ Liên minh Hợp tác xã Việt Nam, hôm nay, ngày 6/7 tại trụ sở Liên minh Hợp tác xã Việt Nam đã diễn ra Hội nghị...

Ngày 06/07/2022