Số/ký hiệu 09/NQ-LMHTXVN
Ngày ban hành 13/01/2022
Người ký Nguyễn Ngọc Bảo
Trích yếu Hội nghị Ban Chấp hành Liên minh Hợp tác xã Việt Nam lần thứ tư, khóa VI, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Cơ quan ban hành Liên minh HTX Việt Nam
Phân loại Nghị quyết
Tệp đính kèm Hội nghị Ban Chấp hành Liên minh Hợp tác xã Việt Nam lần thứ tư, khóa VI, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Văn bản mới