Hơn 2,1 triệu hộ dân được tiếp cận nguồn vốn tín dụng ưu đãi 

Năm 2018, hơn 2,1 triệu lượt hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách khác được vay vốn ưu đãi của NHCSXH với số tiền 62.078 tỷ đồng, tăng 6.964 tỷ đồng so với năm 2017.

5.jpg

Năm 2018, từ nguồn vốn tín dụng của NHCSXH đã giúp hơn 300 nghìn hộ vượt qua ngưỡng nghèo

Bà Trần Lan Phương, Phó Tổng Giám đốc NHCSXH, cho biết, tính đến 31/12/2018, tổng nguồn vốn hoạt động tín dụng chính sách của ngân hàng này đạt 194.420 tỷ đồng, tăng 19.038 tỷ đồng so với năm 2017. Trong đó, vốn điều lệ tăng 3.197 tỷ đồng, vốn huy động của các tổ chức, cá nhân trên thị trường tăng 6.533 tỷ đồng, vốn nhận ủy thác từ ngân sách địa phương tăng 2.764 tỷ đồng.

Tổng dư nợ các chương trình tín dụng chính sách đến 31/12/2018 đạt 187.792 tỷ đồng, tăng 16.003 tỷ đồng ( 9,3%) so với năm 2017, với gần 6,7 triệu hộ nghèo và các đối tượng chính sách đang được vay vốn. Trong đó, dư nợ tín dụng thực hiện theo kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao đạt 165.141 tỷ đồng, tăng 12.938 tỷ đồng ( 8,5%), hoàn thành 100% kế hoạch.

Tổng doanh số cho vay năm 2018 đạt 62.078 tỷ đồng, tăng 6.964 tỷ đồng so với năm 2017, với hơn 2,1 triệu lượt hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách khác được vay vốn.

Nguồn vốn tín dụng ưu tiên tập trung vào một số chương trình như: cho vay hộ nghèo, cho vay hộ cận nghèo, cho vay hộ mới thoát nghèo, cho vay học sinh sinh viên, cho vay nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn... và vốn tín dụng chính sách được ưu tiên cho các chi nhánh thuộc tỉnh nghèo, huyện nghèo, xã vùng sâu, vùng xa, hải đảo,vùng dân tộc thiểu số,...

6.jpg

 Nhiều hộ nghèo được vay vốn xây nhà ở kiên cố

Nguồn vốn tín dụng đã giúp hơn 300 nghìn hộ vượt qua ngưỡng nghèo; hỗ trợ vốn đầu tư sản xuất kinh doanh, tạo việc làm cho hơn 245 nghìn lao động; giúp hơn 6 nghìn lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài; giúp hơn 51 nghìn học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn vay vốn học tập; xây dựng trên 1,3 triệu công trình nước sạch, công trình vệ sinh ở nông thôn; xây dựng gần 30 nghìn căn nhà ở cho hộ nghèo ổn định cuộc sống, hơn 2,8 nghìn căn nhà ở xã hội theo Nghị định 100/2015/NĐ-CP...

Nguồn vốn tín dụng chính sách đã đầu tư đến hộ nghèo và các đối tượng chính sách tại 100% các xã, phường trên toàn quốc, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo cả nước giảm còn khoảng 5,35% (giảm 1,35% so với cuối năm 2017).

Tại các huyện nghèo theo Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP ngày 27/12/2008 của Chính phủ doanh số cho vay đạt 6.121 tỷ đồng, với gần 185 nghìn lượt hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách khác được vay vốn; tổng dư nợ các chương trình tín dụng chính sách tại các huyện nghèo đạt 20.309 tỷ đồng, với gần 595 nghìn khách hàng còn dư nợ. Thời điểm cuối 2017 dư nợ bình quân một huyện nghèo trên 227 tỷ đồng; hiện nay, dư nợ bình quân đạt trên 239 tỷ đồng/huyện.

Trong Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới, doanh số cho vay tại các xã NTM đạt 37.963 tỷ đồng, chiếm tỷ lệ 61%/tổng doanh số cho vay các chương trình tín dụng tại NHCSXH; tổng dư nợ đến 31/12/2018 đạt 118.695 tỷ đồng. Đến hết năm 2018, cả nước có 3.838 xã (43,02%) số xã đạt chuẩn nông thôn mới, tăng 769 xã (8,62%) so với cuối năm 2017.

3.jpg

 Bà Trần Lan Phương, Phó Tổng Giám đốc NHCSXH

Cùng với việc tập trung thực hiện tăng trưởng tín dụng được giao, NHCSXH luôn chú trọng thực hiện các giải pháp nhằm củng cố và nâng cao chất lượng tín dụng chính sách. Đến 31/12/2018, tổng nợ quá hạn và nợ khoanh là 1.467 tỷ đồng, chiếm 0,78%/tổng dư nợ, trong đó nợ quá hạn 736 tỷ đồng, chiếm 0,39%/tổng dư nợ.

NHCSXH  cho biết, căn cứ vào các Nghị quyết, Quyết định của Chính phủ và hướng dẫn của các bộ, trên cơ sở tổng hợp nhu cầu về kế hoạch tăng trưởng dư nợ tín dụng các chương trình tín dụng chính sách ưu đãi năm 2019 của các địa phương. NHCSXH đã xây dựng kế hoạch năm 2019 đối với các chương trình tín dụng theo chỉ tiêu tăng dư nợ tín dụng Thủ tướng Chính phủ giao.

Hiện nay, NHCSXH chưa được Thủ tướng Chính phủ giao chỉ tiêu, trong thời gian tới, ngay sau khi được giao, NHCSXH sẽ khẩn trương giao chỉ tiêu cho chi nhánh NHCSXH các tỉnh, thành phố triển khai thực hiện, đặc biệt kịp thời giải ngân cho vay hỗ trợ người nghèo và các đối tượng chính sách khác để phục vụ sản xuất vụ đông xuân năm 2018 - 2019.

Theo KTNT


Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Mạnh Cường - Phó Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam

Giấy phép số: 239/GP-TTDT ngày 11 tháng 12 năm 2020 của Cục Phát thanh truyền hình và TTĐT thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông.

Ghi rõ nguồn: "vca.org.vn" khi phát hành thông tin từ trang này.

Copyright 2013 vca.org.vn - Technology Supported by ECPVietnam