Hợp tác quốc tế của hệ thống Liên minh HTX Việt Nam trong giai đoạn 2013- 2017

Hợp tác quốc tế của hệ thống Liên minh HTX Việt Nam trong giai đoạn 2013- 2017

05 năm (2013 – 2017) thực hiện Luật HTX năm 2012, khu vực kinh tế hợp tác, HTX cả nước đã có những chuyển biến tích cực; từng bước đổi mới về tổ chức và hoạt động, thích ứng ngày càng tốt hơn với cơ chế thị trường; khẳng định rõ hơn vai trò, vị trí của HTX trong nền kinh tế, góp phần bảo đảm an sinh xã hội, ổn định chính trị cơ sở và đóng góp tích cực vào phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Kết quả này có sự đóng góp của công tác hợp tác quốc tế, huy động nguồn lực từ nước ngoài về kiến thức và kinh nghiệm phát triển HTX để hoàn thiện khung khổ pháp luật HTX, đào tạo cán bộ quản lý HTX, phương thức cung cấp dịch vụ công. Trong thời gian tới, công tác hợp tác quốc tế tiếp tục đóng vai trò quan trọng góp phần vào phát triển kinh tế hợp tác, HTX ở nước ta trong điều kiện hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng.   

Chủ tịch Nguyễn Ngọc Bảo tặng logo VCA cho ông Wolfgang Manig, Phó Đại sứ CHLB Đức 

Với hơn 350 lượt cán bộ của Liên minh HTX Việt Nam, Liên minh HTX một số tỉnh, thành phố và HTX đi nghiên cứu, học tập kinh nghiệm phát triển HTX của các nước như Thái Lan, Malaysia, Xingapo, Cộng hòa Liên bang Đức, Thụy Sỹ, Hà Lan, Phần Lan … Kinh phí cho các đoàn công tác theo kế hoạch của Liên minh HTX Việt Nam do Bộ Tài chính cấp. Bên cạnh đó, trên cơ sở xã hội hóa về kinh phí, Liên minh HTX tỉnh, thành phố hoặc đơn vị trực thuộc tổ chức đoàn đi tự túc kinh phí, Liên minh HTX Việt Nam hỗ trợ một phần kinh phí cho công tác tổ chức đoàn, liên hệ bố trí chương trình và cử cán bộ Ban HTQT đi cùng đoàn. Sau các đợt nghiên cứu, học tập kinh nghiệm nước ngoài, các cán bộ đều nâng cao nhận thức, kiến thức, tầm nhìn và hiểu rõ hơn mô hình HTX của các nước có nền kinh tế thị trường về phương pháp quản trị HTX, đào tạo nguồn nhân lực, phương pháp xây dựng và lập kế hoạch cho các chương trình đào tạo và phân tích nhu cầu, chú trọng vào chất lượng đào tạo; áp dụng kiến thức được đào tạo, kinh nghiệm về quản trị HTX trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Liên minh HTX Việt Nam, Liên minh HTX các tỉnh, thành phố.

Liên minh hợp tác xã Việt Nam chú trọng phát triển quan hệ hợp tác với các tổ chức quốc tế như: Tổ chức Lao động quốc tế (ILO), các tổ chức thành viên của Liên hợp quốc (UNDP, FAO, UNIDO, ADB, WB), Tổ chức phát triển Hà Lan (AGRITERRA), Cơ quan hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA), Viện FES, Tổ chức phát triển quốc tế Đức (GIZ), Liên đoàn quốc gia HTX Đức (DGRV), OXFAM quốc tế v.v… Ở các địa phương, Liên minh hợp tác xã các tỉnh, thành phố như Đắc Lắc, Thừa Thiên Huế, Quảng Nam... cũng chủ động trực tiếp phát triển quan hệ hợp tác với nhiều tổ chức hợp tác xã quốc gia, tổ chức quốc tế, tổ chức phi chính phủ nước ngoài như: Tổ chức hợp tác phát triển quốc tế Canada (Socodevi), Tổ chức nghiên cứu và trao đổi công nghệ Pháp (GRET), Tổ chức Mạng lưới những nhà SX khu vực châu Á- TBD (NAPP) …

Phó Chủ tịch Nguyễn Văn Thịnh tặng quà lưu niệm cho ông Urich Werner Giám đốc quỹ GESTE thuộc Liên đoàn HTX Cộng hòa Liên bang Đức (DGRV)

Trong 05 năm qua, Liên minh HTX Việt Nam đã làm thủ tục và tổ chức đón trên 1.000 lượt khách quốc tế đến thăm, làm việc với Liên minh HTX Việt Nam, Liên minh HTX tỉnh, thành phố. Riêng năm 2017 Liên minh HTX Việt Nam đăng cai tổ chức Hội nghị Bộ trưởng HTX khu vực châu Á – TBD lần thứ 10 với 189 khách quốc tế tham dự, gồm: Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng HTX, lãnh đạo các tổ chức HTX cấp quốc gia của các nước trong khu vực châu Á- TBD.

Các hoạt động hợp tác quốc tế của Liên minh HTX Việt Nam và Liên minh HTX các tỉnh, thành phố chú trọng huy động nguồn lực của các tổ chức nước ngoài để nâng cao năng lực cho các HTX, các hộ nông dân, hộ xã viên và hệ thống Liên minh HTX các cấp; thúc đẩy các hoạt động kinh tế, sản xuất - kinh doanh, dịch vụ của các HTX, xây dựng và phát triển mô hình HTX, liên hiệp HTX dịch vụ nông nghiệp, liên hiệp HTX chăn nuôi, hỗ trợ phát triển các nhóm yếu thế, các cộng đồng dễ bị tổn thương, tạo việc làm bền vững, phát triển nông nghiệp - nông thôn, các ngành nghề thủ công truyền thống, xóa đói giảm nghèo, bảo vệ môi trường, thúc đẩy bình đẳng giới, tạo điều kiện để phụ nữ, thanh niên tham gia ngày càng nhiều vào HTX. Các hình thức hợp tác chủ yếu được thực hiện thông qua các chương trình đào tạo, khóa bồi dưỡng, tập huấn, hội nghị, hội thảo, nghiên cứu cơ chế chính sách, trao đổi kinh nghiệm, các dự án hỗ trợ kỹ thuật ... Mặt khác, các tổ chức quốc tế có điều kiện hiểu biết đầy đủ hơn về phong trào HTX Việt Nam và Liên minh HTX Việt Nam. Vị thế và uy tín của Liên minh HTX Việt Nam được nâng cao trong phong trào hợp tác xã khu vực và thế giới. Liên minh HTX Việt Nam đã tranh thủ được nguồn lực bên ngoài để đào tạo, nâng cao trình độ quản lý hợp tác xã cho cán bộ trong hệ thống.

Chủ tịch Nguyễn Ngọc Bảo tặng logo kỷ niệm cho ông Murooka Naomichi, Phó trưởng đại diện, Jica VN 

  1. MỤC TIÊU, QUAN ĐIỂM VÀ GIẢI PHÁP VỀ HỢP TÁC QUỐC TẾ CỦA HỆ THỐNG LIÊN MINH HTX VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 2018 – 2020:

Trong giai đoạn 2018-2020, phát huy kết quả đã đạt được trong công tác đối ngoại, hợp tác quốc tế trong thời gian qua, Liên minh hợp tác xã Việt Nam sẽ tăng cường hơn nữa quan hệ hợp tác, đặc biệt chú trọng đến hợp tác về kinh tế giữa các hợp tác xã của Việt Nam và các hợp tác xã các nước nhằm khai thác những nguồn lực hỗ trợ từ bên ngoài góp phần giúp các hợp tác xã, thành viên, người lao động giải quyết những vấn đề đang đặt ra đối với sản xuất và đời sống; giúp cơ sở kinh tế hợp tác, hợp tác xã nâng cao năng lực hoạt động, đổi mới công nghệ, nâng cao chất lượng, hạ giá thành sản phẩm để sản phẩm mang thương hiệu hợp tác xã có thể cạnh tranh thị trường trong nước và quốc tế.

  1. Mục tiêu:

Đẩy mạnh và đa dạng hóa các hình thức, địa bàn hoạt động hợp tác quốc tế của hệ thống Liên minh HTX Việt Nam phù hợp với chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước; tập trung thống nhất đi đôi với phân công, hợp tác theo cơ chế minh bạch, hiệu quả giữa Trung ương và địa phương huy động các nguồn lực của quốc tế phục vụ cho phát triển kinh tế hợp tác, HTX ở mức cao. Mở rộng và đẩy mạnh quan hệ hợp tác với các tổ chức quốc tế trong nước và quốc tế như ICA, ICA-AP, DGRV, JICA, KOICA, ILO, FAO … để tạo thêm nguồn lực, kinh nghiệm tổ chức, quản lý để phát triển kinh tế hợp tác, HTX.

  1. Quan điểm:

- Đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả thiết thực công tác hợp tác quốc tế đảm bảo phải đúng chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước và tranh thủ học tập kinh nghiệm, huy động tối đa nguồn lực cho phát triển kinh tế hợp tác, HTX

- Tập trung và phối hợp chặt chẽ, phân công giữa Liên minh HTX Việt Nam và Liên minh HTX các tỉnh, thành phố, đồng thời phân bổ nguồn lực hợp lý, công bằng, minh bạch và hiệu quả theo cơ chế do Ban Chấp hành Liên minh HTX Việt Nam ban hành.

- Đầu tư nguồn nhân lực chuyên nghiệp, có năng lực, cơ sở vật chất của Liên minh HTX Việt Nam và Liên minh HTX các tỉnh, thành phố để thực hiện nhiệm vụ, đạt mục tiêu đề ra.

Chủ tịch Nguyễn Ngọc Bảo cùng đoàn công tác Liên minh HTX Việt Nam công tác tại Hàn Quốc

  1. Giải pháp:

(1) Duy trì mối quan hệ hợp tác với các tổ chức quốc tế hiện có và tích cực mở rộng quan hệ hợp, tìm kiếm, kêu gọi, mở rộng đối tác và khai thác có hiệu quả các nguồn lực từ các tổ chức quốc tế phục vụ việc phát triển kinh tế hợp tác, HTX. Chủ động tiếp cận làm việc với các tổ chức có quan tâm đến khu vực HTX như Tổ chức Nông nghiệp Nhiệt đới (CIAT), PACT - Mỹ, IFAD, JICA, KOICA. Kết nối lại với các tổ chức quốc tế truyền thống như  WE EFECT - Thụy Điển, NACF - Hàn Quốc, Liên đoàn HTX nghề cá Hàn Quốc… Mời một số Đại sứ quán các nước có tài trợ đến triển khai dự án tại Việt Nam như Sứ quán Bỉ, Hà Lan, Đan Mạch, Nhật Bản đến Liên minh HTX Việt Nam làm việc và có đề xuất hỗ trợ cụ thể.

(2) Xây dựng và triển khai sớm Đề án về nâng cao trình độ chuyên môn, ngoại ngữ cho cán bộ đối ngoại và cơ sở vật chất cho hoạt động hợp tác quốc tế trong cả hệ thống Liên minh HTX Việt Nam. Đây là công việc đặc thù đòi hỏi người cán bộ phải chủ động, chuyên nghiệp hóa, nhiệt tình, năng động và sáng tạo. Liên minh HTX Việt Nam tổ chức các lớp đào tạo và nâng cao bồi dưỡng nghiệp vụ hợp tác quốc tế, trình độ ngoại ngữ thường xuyên cho cán bộ làm công tác đối ngoại từ trung ương đến địa phương. Các lớp về kinh tế đối ngoại, lễ tân, ngoại giao, viết dự án … cho cán bộ hợp tác quốc tế. Phân công Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh, thành phố phụ trách công tác đối ngoại và bố trí cán bộ chuyên trách.

(3) Hướng hoạt động hợp tác quốc tế vào các hoạt động kinh tế giúp các hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, tổ chức thành viên khác tiếp cận thị trường trong nước và ngoài nước, tìm kiếm đối tác, thúc đẩy đầu tư, liên doanh, liên kết, chuyển giao công nghệ... Tăng cường công tác xúc tiến thương mại thông qua việc tổ chức các đoàn của các hợp tác xã, tổ chức thành viên đi nghiên cứu thị trường, tham dự hội chợ, triển lãm để có thể xuất khẩu hàng hóa sang các nước.

(4) Phối hợp, thống nhất công tác hợp tác quốc tế giữa Liên minh HTX Việt Nam với Liên minh HTX các tỉnh, thành phố. Hoàn thiện quy chế quản lý công tác đối ngoại của Liên minh HTX Việt Nam để phổ biến đến các ban, các đơn vị trực thuộc thực hiện.

(5) Tranh thủ và phối hợp với các Bộ, ngành, Ban Đối ngoại trung ương và các cơ quan ở Trung ương và địa phương để thực hiện đúng các quy trình, thủ tục và quản lý tốt các đoàn cán bộ của Liên minh Hợp tác xã Việt Nam ra nước ngoài công tác theo các quy định của Đảng và Nhà nước.

(6) Tăng cường với các tổ chức quốc tế và thực hiện theo kế hoạch công tác đối ngoại của Liên minh HTX Việt Nam được Ban Bí thư thông qua, như: Liên minh HTX quốc tế khu vực châu Á – TBD, Liên đoàn HTX Đức (DGRV) để thành lập Trung tâm kiểm toán HTX thuộc Liên minh HTX Việt Nam; ký thỏa thuận hợp tác với Công ty Sorimachi Nhật Bản tại Việt Nam để triển khai dự án “Hỗ trợ khu vực kinh tế hợp tác, HTX và hệ thống Liên minh HTX Việt Nam về ứng dụng công nghệ thông tin”; tăng cường quan hệ với tổ chức HTX cấp quốc gia của Thái Lan, Malaysia, Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc, Ba Lan ... để xây dựng chương trình nghiên cứu, khảo sát về cơ cấu tổ chức, chức năng, nhiệm vụ gửi Liên minh HTX các tỉnh, thành phố tổ chức đoàn cho phù hợp.

(7) Đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác thông tin đối ngoại trên trang thông tin điện tử của Liên minh HTX Việt Nam, biên tập báo cáo thường niên về tình hình kinh tế hợp tác, HTX của Việt Nam; trao đổi thông tin thường xuyên với các tổ chức quốc tế, Liên đoàn HTX các nước.

 

 


Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Mạnh Cường - Phó Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam

Giấy phép số: 175/GP-TTDT ngày 10 tháng 10 năm 2023 của Cục Phát thanh truyền hình và TTĐT thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông.

Ghi rõ nguồn: "vca.org.vn" khi phát hành thông tin từ trang này.

Copyright 2013 vca.org.vn - Technology Supported by ECPVietnam