18 01
Hiệu quả chuyển đổi cơ cấu cây trồng

Điện Biên:

Hiệu quả chuyển đổi cơ cấu cây trồng

Chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất lúa nương sang trồng cây dứa tại huyện Mường Chà, giai đoạn 2017 - 2021 là mô hình được...

Ngày 18/01/2022