21 09
Vĩnh Phúc: Hiệu quả từ Quỹ Hỗ trợ phát triển HTX

Hướng tới Đại hội Liên minh Hợp tác xã tỉnh Vĩnh Phúc, nhiệm kỳ 2020- 2025:

Vĩnh Phúc: Hiệu quả từ Quỹ Hỗ trợ phát triển HTX

Nhờ nguồn vốn vay ưu đãi từ Quỹ Hỗ trợ phát triển HTX tỉnh Vĩnh Phúc, nhiều HTX có thêm nguồn lực để đầu tư mở rộng quy mô...

Ngày 21/09/2020

16 09
Sơn La: Hướng đi hiệu quả của HTX Nông nghiệp Sơn Hoan

Hướng tới Đại hội Liên minh Hợp tác xã tỉnh Sơn La, nhiệm kỳ 2020- 2025:

Sơn La: Hướng đi hiệu quả của HTX Nông nghiệp Sơn Hoan

Chúng tôi vừa có chuyến công tác đến bản Có, xã Chiềng Kheo (Mai Sơn) để tìm hiểu mô hình trồng nấm đạt hiệu quả kinh tế của...

Ngày 16/09/2020

15 09
HTX SXKD DVNN Thanh Nê (Thái Bình): Đổi mới để phát triển

Hướng tới Đại hội Liên minh Hợp tác xã tỉnh Thái Bình, nhiệm kỳ 2020- 2025:

HTX SXKD DVNN Thanh Nê (Thái Bình): Đổi mới để phát triển

HTX SXKD DVNN Thanh Nê (thị trấn Kiến Xương, huyện Kiến Xương) thành lập năm 1972, chuyển đổi theo Luật Hợp tác xã từ tháng 1/2016....

Ngày 15/09/2020