05 05
Dây thìa canh hợp đất Hải Lộc

Dây thìa canh hợp đất Hải Lộc

Nông dân xã Hải Lộc (huyện Hải Hậu, Nam Định) đã chuyển đổi đất 2 lúa kém hiệu quả sang trồng cây dây thìa canh.

Ngày 05/05/2020

04 05
Sự thật về giống lúa Thiên Đàng

Sự thật về giống lúa Thiên Đàng

Giống lúa Thiên Đàng được quảng cáo không cần dùng thuốc bảo vệ thực vật, cho năng suất khá và được ký hợp đồng thu mua với...

Ngày 04/05/2020