HTX Bình Khê (Quảng Ninh): Quan tâm nhu cầu sản xuất của nông dân

Nhờ vào sự đoàn kết, trách nhiệm của thành viên cũng như sự chủ động, sáng tạo trong xây dựng kế hoạch của Ban quản trị, HTX Bình Khê đã đạt được nhiều kết quả tốt trong hoạt động sản xuất kinh doanh, nỗ lực đóng góp vào công cuộc xóa đói giảm nghèo bằng tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho người lao động.

 HTX Sản xuất kinh doanh dịch vụ nông nghiệp Bình Khê hoạt động trên địa bàn xã miền núi Bình Khê, huyện Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh. HTX hoạt động trên quy mô toàn xã, thực hiện chuyển đổi hoạt động theo Luật HTX năm 2012 từ năm 2016.

HTX tập trung vào phát triển các sản phẩm chủ lực, các khâu dịch vụ như dịch vụ thủy nông, dịch vụ bảo vệ thực vật, dịch vụ vật tư nông nghiệp, dịch vụ chuyển giao khoa học kỹ thuật, đào tạo nghề cho lao động nông thôn…

Hoạt động sản xuất, kinh doanh của HTX Bình Khê gắn liền với chuỗi giá trị: Liên kết sản xuất trồng khoai tây Atlantic, vải thiều đạt tiêu chuẩn Vietgap. Trong 3 năm (2016 - 2018), HTX đã hoạt động hiệu quả, đạt được những thành tích nhất định.

Thời gian qua, HTX đã thường xuyên quan tâm đến nhu cầu sản xuất của nông dân, thành viên HTX bám sát tình hình thị trường, xây dựng chương trình làm các mô hình hỗ trợ nông dân sản xuất, giải quyết việc làm cho lao động là thành viên HTX và nông dân địa phương, vừa để giúp nông dân phát triển kinh tế, vừa để tạo dựng những công việc mới trong HTX.

HTX phát triển ổn định đã hoàn thành mọi chỉ tiêu kế hoạch theo tinh thần nghị quyết Hội nghị thường niên đề ra trong 3 năm. Với kết quả đạt được của HTX đã góp phần vào hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu kinh tế trong lĩnh vực phát triển nông nghiệp - nông dân - nông thôn và Chương trình xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu tại xã Bình Khê.

Sáng kiến cải tiến kỹ thuật hiệu quả nhất của HTX là “Đổi mới phương thức điều hành dịch vụ, tăng cường tiếp cận nhu cầu sử dụng dịch vụ cung ứng kịp thời đầy đủ cho thành viên”. Các mô hình tổ chức sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP được triển khai áp dụng vào hoạt động sản xuất.

Nhờ vào thực hiện áp dụng cải tiến kỹ thuật, năng suất cây trồng, vật nuôi trong 3 năm 2016 - 2018 tăng 3 - 5%, chất lượng sản phẩm hàng hóa đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của thị trường, giá trị sản phẩm tăng, thu nhập thành viên và doanh thu của HTX được bảo đảm.

Thông qua hiệu quả hoạt động sản xuất, kinh doanh, HTX Sản xuất kinh doanh dịch vụ nông nghiệp Bình Khê còn có những đóng góp không nhỏ đối với công cuộc xóa đói giảm nghèo của địa phương. HTX đẩy mạnh nhiệm vụ phát triển nghề phụ, đào tạo dạy nghề để giải quyết việc làm, thúc đẩy cơ hội nghề nghiệp, tăng thêm thu nhập cho người nông dân, người dân trong độ tuổi lao động và thành viên tham gia HTX.

Trong 3 năm 2016 - 2018, số thành viên tham gia HTX liên tục tăng. Cụ thể, số thành viên từng năm lần lượt đạt 96, 112 và 162 người. Số lao động của HTX cũng tăng từ 24 người vào năm 2016 lên 32 người năm 2018. Thu nhập bình quân từng tháng của người lao động tăng từ 2,7 triệu đồng/người năm 2016 lên 3,25 triệu đồng/người năm 2018.

Trong sản xuất kinh doanh, các dịch vụ hỗ trợ phục vụ sản xuất nông nghiệp như dịch vụ điều tiết nước tưới tiêu, cung ứng giống, bảo vệ thực vật và chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật về sản xuất nông nghiệp đã giúp diện tích canh tác của địa phương được nông dân quan tâm. Với tổng diện tích cây trồng hàng năm có 302 ha được gieo trồng đạt 100% chỉ tiêu kế hoạch, cơ cấu các giống cây trồng mới được tích cực đưa vào sản xuất, các diện tích cấy lúa được sản xuất tập trung sử dụng các giống lúa mới ngắn ngày, cho năng suất, chất lượng cao như ĐT7, ĐT12, Bắc thơm 7 và Hương thơm 1.

HTX đã khuyến cáo, chỉ đạo nông dân áp dụng phương pháp gieo thẳng hạt 95% diện tích hàng vụ, trong vụ Xuân sản xuất làm Xuân muộn, vụ mùa gieo cấy lúa mùa sớm, mùa trung để có thời gian sản xuất tiếp vụ Đông, qua đó hệ số sử dụng đất trong từng năm tăng rõ rệt từ 2,3 lần/năm vào 2016 lên 2,6 lần/năm vào 2018. Qua đó, đời sống kinh tế nông dân, thành viên sản xuất nông nghiệp tại địa phương được cải thiện rõ rệt, hộ đói không còn, số hộ nghèo đa chiều theo tiêu chí mới, hết năm 2018 giảm chỉ còn 15 hộ tương đương 0,52% dân số toàn xã.

Nhờ vào sự nỗ lực và các thành tích đạt được cũng như đóng góp cho công cuộc xóa đói giảm nghèo, HTX sản xuất kinh doanh dịch vụ nông nghiệp Bình Khê đã 9 lần được nhận Bằng khen, Giấy khen và các hình thức khen thưởng khác do địa phương và Liên minh HTX tỉnh Quảng Ninh và Liên minh HTX Việt Nam trao tặng trong giai đoạn 2015 - 2019.

Thông qua hiệu quả hoạt động sản xuất, kinh doanh, HTX Sản xuất kinh doanh dịch vụ nông nghiệp Bình Khê còn có những đóng góp không nhỏ đối với công cuộc xóa đói giảm nghèo của địa phương. Đời sống kinh tế nông dân, thành viên sản xuất nông nghiệp tại địa phương được cải thiện rõ rệt, hộ đói không còn, số hộ nghèo đa chiều theo tiêu chí mới, hết năm 2018 giảm chỉ còn 15 hộ tương đương 0,52% dân số toàn xã.

Trung tâm Thông tin- Tuyên truyền


Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Mạnh Cường - Phó Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam

Giấy phép số: 239/GP-TTDT ngày 11 tháng 12 năm 2020 của Cục Phát thanh truyền hình và TTĐT thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông.

Ghi rõ nguồn: "vca.org.vn" khi phát hành thông tin từ trang này.

Copyright 2013 vca.org.vn - Technology Supported by ECPVietnam