14 05
Phát triển hợp tác xã trong VnSAT

Phát triển hợp tác xã trong VnSAT

Năm 2016, tỉnh An Giang triển khai thực hiện Dự án chuyển đổi nông nghiệp bền vững (VnSAT) với nhiều hoạt động tích cực, góp phần...

Ngày 14/05/2020