30 03
Khôi phục thương hiệu chè xanh An Bằng

Khôi phục thương hiệu chè xanh An Bằng

Không muốn sản phẩm của quê hương mình bị lãng quên, anh Ngô Văn Chi - một người con của vùng đất Đại Lộc đã tìm cách khôi phục...

Ngày 30/03/2020