12 02
Hợp tác xã kiểu mới ở Kon Tum

Hợp tác xã kiểu mới ở Kon Tum

Kon Tum hiện có 112 hợp tác xã (HTX), tỉnh đã và đang xây dựng mô hình HTX kiểu mới, chủ động liên kết với các hộ nông dân, doanh...

Ngày 12/02/2020