07 10
Doanh nhân HTX đóng vai trò “bà đỡ” của thành viên

Hợp tác xã công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp Đại Hiệp (Quảng Nam:)

Doanh nhân HTX đóng vai trò “bà đỡ” của thành viên

Hợp tác xã (HTX) công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp Đại Hiệp tại xã Đại Hiệp, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam vẫn giữ lửa...

Ngày 07/10/2021

27 09
Sản phẩm OCOP Hơ Moong

KonTum:

Sản phẩm OCOP Hơ Moong

Thực hiện Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP), các thành viên Hợp tác xã Nông nghiệp và dịch vụ thương mại (NN&DVTM) Đăk...

Ngày 27/09/2021