16 10
Điểm sáng hợp tác xã phi nông nghiệp

Quảng Nam:

Điểm sáng hợp tác xã phi nông nghiệp

Ra đời cách đây 23 năm, Hợp tác xã Mây tre lá xuất khẩu Âu Cơ, tiền thân là Xí nghiệp Mây tre lá xuất khẩu Âu Cơ (Núi Thành, tỉnh...

Ngày 16/10/2022