11 08
'Viên ngọc' Po Mỷ trên cao nguyên đá

'Viên ngọc' Po Mỷ trên cao nguyên đá

Đặt tên "Po Mỷ" (hay Pó Mỷ), cô gái dân tộc Cờ Lao mong ước đưa hợp tác xã (HTX) trở thành "viên ngọc sáng" trên cao nguyên đá, làm...

Ngày 11/08/2022

27 07
Người trẻ làm du lịch cộng đồng

Người trẻ làm du lịch cộng đồng

Đầy tâm huyết và dám nghĩ, dám làm, những người trẻ đã tham gia làm du lịch cộng đồng. Không chỉ làm giàu cho mình, mang lại thu...

Ngày 27/07/2022

01 07
Bài học ở Hậu Giang

Bài học ở Hậu Giang

Chỉ sau 2 năm thành lập, Hợp tác xã trái cây sinh học OCOP đã là 'hạt nhân' của liên hiệp hợp tác xã trái cây lớn nhất miền Tây Nam...

Ngày 01/07/2022