07 10
Doanh nhân HTX đóng vai trò “bà đỡ” của thành viên

Hợp tác xã công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp Đại Hiệp (Quảng Nam:)

Doanh nhân HTX đóng vai trò “bà đỡ” của thành viên

Hợp tác xã (HTX) công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp Đại Hiệp tại xã Đại Hiệp, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam vẫn giữ lửa...

Ngày 07/10/2021