28 09
Ninh Bình: Nỗ lực hồi sinh vùng chè Đông Sơn

Hướng tới Đại hội Liên minh Hợp tác xã tỉnh Ninh Bình, nhiệm kỳ 2020- 2025:

Ninh Bình: Nỗ lực hồi sinh vùng chè Đông Sơn

Cách đây vài chục năm, vào thập niên 90, ở xã Đông Sơn, thành phố Tam Điệp từng có Nông trường chè Tam Điệp với sản phẩm chè...

Ngày 28/09/2020

25 08
Bình Định: Đổi mới để phát triển

Hướng tới Đại hội Liên minh Hợp tác xã tỉnh Bình Định, nhiệm kỳ 2020- 2025:

Bình Định: Đổi mới để phát triển

Vụ Thu 2019, với sự hỗ trợ của Viện KHKT Nông nghiệp Duyên hải Nam Trung bộ và Trung tâm Ứng dụng công nghệ (Sở KH&CN), Phòng Nông...

Ngày 25/08/2020

14 05
Phát triển hợp tác xã trong VnSAT

Phát triển hợp tác xã trong VnSAT

Năm 2016, tỉnh An Giang triển khai thực hiện Dự án chuyển đổi nông nghiệp bền vững (VnSAT) với nhiều hoạt động tích cực, góp phần...

Ngày 14/05/2020