16 10
Điểm sáng hợp tác xã phi nông nghiệp

Quảng Nam:

Điểm sáng hợp tác xã phi nông nghiệp

Ra đời cách đây 23 năm, Hợp tác xã Mây tre lá xuất khẩu Âu Cơ, tiền thân là Xí nghiệp Mây tre lá xuất khẩu Âu Cơ (Núi Thành, tỉnh...

Ngày 16/10/2022

11 08
'Viên ngọc' Po Mỷ trên cao nguyên đá

'Viên ngọc' Po Mỷ trên cao nguyên đá

Đặt tên "Po Mỷ" (hay Pó Mỷ), cô gái dân tộc Cờ Lao mong ước đưa hợp tác xã (HTX) trở thành "viên ngọc sáng" trên cao nguyên đá, làm...

Ngày 11/08/2022

27 07
Người trẻ làm du lịch cộng đồng

Người trẻ làm du lịch cộng đồng

Đầy tâm huyết và dám nghĩ, dám làm, những người trẻ đã tham gia làm du lịch cộng đồng. Không chỉ làm giàu cho mình, mang lại thu...

Ngày 27/07/2022