HTX Vật liệu xây dựng Tuổi trẻ: Chất lượng tạo dựng phát triển bền vững

Hợp tác xã VLXD Tuổi trẻ được thành lập này 10/10/2001, do ông Đặng Quang Tùng làm Chủ tịch HĐQT (Giám đốc), với ngành nghề sản xuất kinh doanh chính là: Bê tông thương phẩm, bê tông asphalt, cấu kiện bê tông đúc sẵn và vật liệu xây dựng. Được sự quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi của cấp, chính quyền các cấp trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc, cùng với sự đoàn kết, thống nhất và nỗ lực của Ban quản trị Hợp tác xã, trải qua 18 năm hoạt động và phát triển, đến nay Hợp tác xã VLXD Tuổi trẻ đã trở thành một trong những HTX điển hình của tỉnh Vĩnh Phúc.
Với phương châm lấy yếu tố “Chất lượng tạo dựng phát triển bền vững” là trung tâm, Hợp tác xã VLXD Tuổi trẻ luôn quan tâm, chú trọng việc ứng dụng các thành tựu của khoa học công nghệ, đầu tư trang thiết bị, hệ thống máy móc hiện đại, tự động hoá dây chuyền vào trong sản xuất, nâng cao năng lực, tay nghề người lao động để tạo ra các sản phẩm chất lượng; là đơn vị cung cấp bê tông thương phẩm hàng đầu trên thị trường Vĩnh Phúc với các sản phẩm mũi nhọn như: Bê tông thương phẩm, Cấu kiện bê tông đúc sẵn, các loại gạch lát nền terrazzo,… sản phẩm của Hợp tác xã được Viện nghiên cứu phát triển tiêu chuẩn chất lượng chứng nhận sản phẩm bê tông thương phẩm, bê tông nhựa và cấu kiện bê tông đạt tiêu chuẩn ISO 9001:2015.
Ảnh minh họa, nguồn internet
Tổng doanh thu của HTX từ năm 2015 đến nay bình quân đạt đạt 180 tỷ đồng (riêng năm 2018 doanh thu đạt 235.000.662.517 đồng); HTX đã giải quyết việc làm cho hơn 300 lao động, thực hiện đầy đủ các chế độ cho người lao động theo qui định của pháp luật (bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp…); số tiền nộp Bảo hiểm xã hội hàng tháng trung bình khoảng 180.000.000 đồng. Trong 06 tháng đầu năm 2019, HTX VLXD Tuổi trẻ đã mở mở rộng mô hình sản xuất kinh doanh, thành lập mới thêm 01 trạm sản xuất bê tông thương phẩm tại tỉnh Cao Bằng. Tính đến nay, HTX đã có tổng số 09 trạm sản xuất bê tông (04 trạm tại Vĩnh Phúc, 01 trạm tại Yên Bái, 02 trạm tại Phú Thọ, 01 trạm tại Thái Nguyên, 01 trạm tại Cao Bằng).
Mặt khác, nhằm đáp ứng nhu cầu của khách hàng cũng như quy luật phát triển của nền kinh tế thị trường. Năm 2018, Hợp tác xã đã đầu tư thêm hệ thống trạm trộn bê tông nhựa đường (asphalt) với công suất 120 tấn/h. Hiện nay, sản phẩm bê tông asphalt của HTX được đối tác khách hàng tin tưởng sử dụng, được hầu hết các nhà thầu thi công, chủ đầu tư trên địa bàn tỉnh đưa vào sử dụng tại nhiều công trình, dự án trên địa bàn tỉnh.
Bên cạnh những kết quả đã đạt được nêu trên, quá trình hoạt động, HTX nhận thấy còn một số tồn tại, hạn chế và những khó khăn, vướng mắc cần được quan tâm, tháo gỡ, cụ thể như: phần lớn cán bộ quản lý HTX chưa được tập huấn về nghiệp vụ chuyên môn trước khi đảm nhận các vị trí quản lý; làm việc trên cơ sở kinh nghiệm không có kiến thức chuyên môn về thị trường, kỹ thuật công nghệ. Lực lượng lao động có trình độ chuyên môn, kỹ thuật còn hạn chế. Chủ yếu là lao động phổ thông, chưa qua đào tạo; chính sách hỗ trợ và công tác trợ giúp tháo gỡ khó khăn cho HTX còn chưa kịp thời; hiện nay trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc số lượng Liên hiệp HTX ít, do đó các HTX chưa có kinh nghiệm trong việc gắn kết, hợp tác giữa các HTX và giữa HTX với các đơn vị khác. Đa số các HTX vẫn làm theo kiểu tự cung, tự cấp trong nội bộ, chưa chủ động hợp tác với bên ngoài.
Trong bối cảnh cuộc Cách mạng Công nghiệp 4.0 đang diễn ra mạnh mẽ, khu vực kinh tế tư nhân, HTX có nhiều cơ hội phát triển, song cũng đối diện với nhiều thách thức đòi hỏi HTX phải có một tư duy mới, cách nhìn mới và có các giải pháp nhằm phát triển HTX một cách bền vững. HTX là thể chế không thể thiếu được để phát triển đất nước hài hoà về tất cả các mặt kinh tế, chính trị, xã hội, văn hoá, là tất yếu đối với việc thúc đẩy phát triển kinh tế hộ gia đình, kinh tế tư nhân, cá thể, đáp ứng các nhu cầu phong phú của đời sống cộng đồng theo các nguyên tắc HTX.
Để HTX phát triển ngày càng vững mạnh, trong thời gian tới, HTX tiếp tục xây dựng, phát triển HTX theo hướng ổn định, bền vững, kiểu mới điển hình tiên tiến trong liên kết và tiêu thụ sản phẩm theo chuỗi giá trị; đa dạng hóa phương thức tiêu thụ sản phẩm; giữ vững nhịp độ sản xuất, tạo công việc ổn định cho cán bộ, người lao động của HTX; đặt mục tiêu năm sau cao hơn năm trước, góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Vĩnh Phúc; chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao kiến thức quản lý kinh tế kỹ thuật cho cán bộ quản lý, cán bộ chuyên môn nghiệp vụ của HTX; đồng thời nâng số cán bộ quản lý của HTX, cán bộ chuyên môn nghiệp vụ có trình độ Đại học đạt 30% trở lên; trình độ cao đẳng, trung cấp đạt 40% trở lên vào năm 2020; quan tâm, chăm lo cho đời sống vật chất và tinh thần cho cán bộ, công nhân viên, thực hiện tốt các qui định của Pháp luật về chế độ chính sách đối với người lao động.
Nhân dịp này, HTX cũng đề xuất với các cấp ủy chính quyền địa phương, và Liên minh HTX các cấp tạo điều kiện hỗ trợ cho HTX được tiếp cận với các nguồn vốn hỗ trợ, đầu tư mua sắm máy móc, trang thiết bị phục vụ cho sản xuất kinh doanh, nâng cao chất lượng sản phẩm. Bên ạnh đó, tạo điều kiện cho cán bộ HTX được tham gia các lớp đào tạo, tập huấn nâng cao năng lực do Liên minh HTX tỉnh Vĩnh Phúc và Liên minh HTX Việt Nam tổ chức…
Trung tâm thông tin - tuyên truyền


Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Mạnh Cường - Phó Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam

Giấy phép số: 239/GP-TTDT ngày 11 tháng 12 năm 2020 của Cục Phát thanh truyền hình và TTĐT thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông.

Ghi rõ nguồn: "vca.org.vn" khi phát hành thông tin từ trang này.

Copyright 2013 vca.org.vn - Technology Supported by ECPVietnam