18 11
Cà Mau: Khẳng định sức mạnh kinh tế tập thể

Hướng tới Đại hội Liên minh Hợp tác xã tỉnh Cà Mau, nhiệm kỳ 2020- 2025:

Cà Mau: Khẳng định sức mạnh kinh tế tập thể

Giai đoạn 2016-2020 khu vực kinh tế tập thể (KTTT), hợp tác xã (HTX) trên địa bàn tỉnh Cà Mau tiếp tục được củng cố, kiện toàn; cơ...

Ngày 18/11/2020

16 11
Kbang: Hợp tác xã nỗ lực tìm cơ hội phát triển

Chào mừng Đại hội Liên minh Hợp tác xã tỉnh Kon Tum, nhiệm kỳ 2020- 2025:

Kbang: Hợp tác xã nỗ lực tìm cơ hội phát triển

Nhờ linh hoạt trong hoạt động cùng với các nguồn hỗ trợ của Nhà nước, nhiều hợp tác xã (HTX) ở huyện Kbang (tỉnh Gia Lai) đã...

Ngày 16/11/2020

16 11
Kon Tum: Điểm tựa cho Hợp tác xã

Chào mừng Đại hội Liên minh Hợp tác xã tỉnh Kon Tum, nhiệm kỳ 2020- 2025:

Kon Tum: Điểm tựa cho Hợp tác xã

Những năm qua, Liên minh Hợp tác xã (HTX) đã phát huy vai trò chỗ dựa, điểm tựa vững chắc cho HTX, tổ hợp tác (THT). Nhiều giải pháp...

Ngày 16/11/2020