21 09
Vĩnh Phúc: Hiệu quả từ Quỹ Hỗ trợ phát triển HTX

Hướng tới Đại hội Liên minh Hợp tác xã tỉnh Vĩnh Phúc, nhiệm kỳ 2020- 2025:

Vĩnh Phúc: Hiệu quả từ Quỹ Hỗ trợ phát triển HTX

Nhờ nguồn vốn vay ưu đãi từ Quỹ Hỗ trợ phát triển HTX tỉnh Vĩnh Phúc, nhiều HTX có thêm nguồn lực để đầu tư mở rộng quy mô...

Ngày 21/09/2020

15 09
HTX SXKD DVNN Thanh Nê (Thái Bình): Đổi mới để phát triển

Hướng tới Đại hội Liên minh Hợp tác xã tỉnh Thái Bình, nhiệm kỳ 2020- 2025:

HTX SXKD DVNN Thanh Nê (Thái Bình): Đổi mới để phát triển

HTX SXKD DVNN Thanh Nê (thị trấn Kiến Xương, huyện Kiến Xương) thành lập năm 1972, chuyển đổi theo Luật Hợp tác xã từ tháng 1/2016....

Ngày 15/09/2020

15 09
Khánh Hòa: Hình mẫu của kinh tế tập thể

Hướng tới Đại hội Liên minh Hợp tác xã tỉnh Khánh Hòa, nhiệm kỳ 2020- 2025:

Khánh Hòa: Hình mẫu của kinh tế tập thể

Hợp tác xã thủ công mỹ nghệ xuất khẩu Vĩnh Phước (HTX Vĩnh Phước) ở phường Ninh Hiệp, thị xã Ninh Hòa là hình mẫu tiêu biểu...

Ngày 15/09/2020