Số/ký hiệu Số 452/KH-LMHTXVN
Ngày ban hành 14/07/2021
Người ký Chủ tịch Nguyễn Ngọc Bảo
Trích yếu Kế hoạch Tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW ngày 18/3/2002, hội nghị lần thứ 5, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá IX về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể, tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW
Cơ quan ban hành Liên minh HTX Việt Nam
Phân loại Kế hoạch
Tệp đính kèm Kế hoạch Tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW ngày 18/3/2002, hội nghị lần thứ 5, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá IX về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể, tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW