Số/ký hiệu 67/TB-VPCP
Ngày ban hành 04/03/2022
Người ký Phó Chủ nhiệm Văn Phòng Chính Phủ Nguyễn Cao Lục
Trích yếu Kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc Tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW về KTTT và Tổng kết 10 năm thi hành Luật HTX năm2012
Cơ quan ban hành Chính phủ
Phân loại Thông báo
Tệp đính kèm Kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc Tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW về KTTT và Tổng kết 10 năm thi hành Luật HTX năm2012