Số/ký hiệu 03/BC-UBKTr
Ngày ban hành 18/01/2022
Người ký Lê Văn Nghị
Trích yếu Kết quả công tác kiểm tra, giám sát năm 2021; phương hướng, nhiệm vụ năm 2022
Cơ quan ban hành Liên minh HTX Việt Nam
Phân loại Báo cáo
Tệp đính kèm Kết quả công tác kiểm tra, giám sát năm 2021; phương hướng, nhiệm vụ năm 2022