Yên Bái:

Kết quả nổi bật của khu vực KTTT tỉnh Yên Bái năm 2022

 • Năm 2022, khu vực KTTT tỉnh Yên Bái đã đạt được nhiều kết quả nổi bật.

   

  1. Tham mưu với Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Chương trình hành động số 118-CTr/TU ngày 30/8/2022 của Tỉnh ủy Yên Bái thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 16/6/2022 Hội nghị lần thứ năm Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả Kinh tế tập thể trong giai đoạn mới; Kế hoạch số 237/KH-UBND ngày 21/11/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái thực hiện Chương trình hành động số 118-CTr/TU ngày 30/8/2022 của Tỉnh ủy Yên Bái thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW.
  2. Tham mưu với Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch phát triển Kinh tế tập thể và Kế hoạch hỗ trợ phát triển Kinh tế tập thể năm 2023.
  3. Tham mưu với tỉnh bổ sung 9 tỷ đồng vốn Điều lệ cho Quỹ Hỗ trợ phát triển HTX tỉnh Yên Bái.
  4. Thành lập mới 97 HTX, đạt 121,2%; 627 Tổ hợp tác, đạt 209% chỉ tiêu Tỉnh giao.
  5. Duy trì và đảm bảo hoạt động hiệu quả, bền vững cho trên 320 HTX, chiếm trên 60% tổng số HTX đang hoạt động. Doanh thu bình quân 2,1 tỷ đồng/HTX; Lợi nhuận bình quân 450 triệu đồng/HTX; thu nhập bình quân đạt 5,3 triệu đồng/người/tháng. Nộp Ngân sách trên 38 tỷ đồng.
  6. Sản phẩm OCOP của các Hợp tác xã chiếm trên 80% tổng sản phẩm OCOP của Tỉnh.
  7. Đẩy mạnh các hoạt động XTTM đa kênh, kết nối Cung - Cầu hiệu quả cho các tổ chức KTTT tỉnh. Tích cực tư vấn, hỗ trợ giúp các tổ chức KTTT tiếp cận và thụ hưởng các chính sách hỗ trợ phát triển KTTT với tổng số kinh phí hàng chục tỷ đồng.
  8. Tích cực tuyên truyền, vận động, tư vấn, hỗ trợ các tổ chức KTTT đẩy mạnh chuyển đổi số gắn với đổi mới quản lý và phương thức hoạt động.
  9. Vận động, kết nối ủng hộ công tác an sinh xã hội và hỗ trợ 27 hộ thoát nghèo với tổng kinh phí hơn 300 triệu đồng, đạt 180% Kế hoạch tỉnh giao.
  10. Khu vực KTTT tích cực thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp để nâng cao Chỉ số Hạnh phúc cho 63 nghìn thành viên và người lao động.

   

   


Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Mạnh Cường - Phó Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam

Giấy phép số: 175/GP-TTDT ngày 10 tháng 10 năm 2023 của Cục Phát thanh truyền hình và TTĐT thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông.

Ghi rõ nguồn: "vca.org.vn" khi phát hành thông tin từ trang này.

Copyright 2013 vca.org.vn - Technology Supported by ECPVietnam