Hoà Bình: Kết quả chương trình hỗ trợ phát triển HTX giai đoạn 2015 - 2020

Chương trình hỗ trợ phát triển hợp tác xã giai đoạn 2015 - 2020 sau 5 năm triển khai thực hiện, đã trở thành động lực quan trọng để khuyến khích, thúc đẩy phát triển kinh tế tập thể, phát triển hợp tác xã mới. Hợp tác xã có chiến lược kinh doanh dài hạn, chú trọng phát triển hạ tầng, xây dựng thương hiệu sản phẩm, ứng dụng công nghệ mới vào sản xuất, tăng cường liên kết tiêu thụ sản phẩm theo mô hình chuỗi giá trị, tạo ra được các sản phẩm, dịch vụ chất lượng tốt, đáp ứng nhu cầu thị trường.

Trong giai đoạn 2015 – 2020, toàn tỉnh Hòa Bình thành lập mới được 117 tổ hợp tác, 297 hợp tác xã, 01 liên hiệp hợp tác xã; Thực hiện Luật hợp tác xã 2012, đã rà soát giải thể 172 hợp tác xã, chuyển đổi 53 hợp tác xã sang loại hình tổ hợp tác và doanh nghiệp, 89 hợp tác xã chuyển tiếp đăng ký lại theo Luật hợp tác xã năm 2012.

Hiệu quả hoạt động, quy mô hợp tác xã, doanh thu và thu nhập tăng cao, hỗ trợ hiệu quả phát triển kinh tế hộ thành viên. Nội dung phương thức hoạt động hợp tác xã từng bước được đổi mới, đa dạng về ngành nghề và quy mô tổ chức sản xuất kinh doanh, liên kết giữa hợp tác xã với doanh nghiệp, hộ thành viên trong sản xuất, bao tiêu sản phẩm từng bước hình thành, tập trung đầu tư đổi mới công nghệ, trang thiết bị, chú trọng việc nghiên cứu, tìm hiểu nhu cầu thị trường, tổ chức sản xuất, chế biến, tiêu thụ sản phẩm theo chuỗi liên kết giá trị, tích cực tham gia vào chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP), nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, góp phần giải quyết việc làm và tăng thêm thu nhập cho người lao động, tạo được niềm tin cho thành viên. Đến nay, hợp tác xã tốt, khá đạt 65%; trung bình đạt 27%; yếu kém 9%.

So với năm 2015: Doanh thu hàng hóa và cung cấp dịch vụ của hợp tác xã đạt bình quân 3.279 triệu đồng/ hợp tác xã, tăng 153,45%; lãi bình quân của một hợp tác xã tăng 27,57%; Thu nhập bình quân của lao động tăng 60%; số thành viên hợp tác xã là 12.537 thành viên, tăng 42,74 % và tạo việc làm thường xuyên cho 21.312 lao động, tăng 63,17 %; Nguồn nhân lực hợp tác xã ngày càng trẻ hóa, có trình độ và năng lực quản trị, tỷ lệ cán bộ quản lý hợp tác xã có trình độ cao tăng lên, đến hết năm 2020 có 77,3% số cán bộ quản lý hợp tác xã được đào tạo, tăng 34,35%, trong đó số được đào tạo trình độ cao đẳng trở lên đạt 40,71%, tăng 35,71%.

Tuy nhiên, kinh tế tập thể vẫn còn hạn chế, đa phần các hợp tác xã có quy mô nhỏ và siêu nhỏ, năng suất lao động thấp, chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm cao, chất lượng và khả năng cạnh tranh còn hạn chế; hoạt động dịch vụ còn đơn điệu, thiếu tổ chức các dịch vụ chế biến, bảo quản và tiêu thụ sản phẩm đủ sức cạnh tranh thị trường; đội ngũ cán bộ quản lý và lao động ở các hợp tác xã còn hạn chế về kiến thức, kỹ năng và kinh nghiệm, đặc biệt là yếu về năng lực công nghệ thông tin, nhận thức pháp luật về thuế, quản lý tài chính kế toán, quản lý nhân sự, chất lượng hàng hoá và sở hữu công nghiệp…; Công tác nghiên cứu thị trường, xúc tiến thương mại, tiếp thị của hợp tác xã còn yếu; hàng hóa của hợp tác xã mới tham gia vào chuỗi giá trị ở khâu cung cấp đầu vào, nông sản thô, sơ chế, chưa có nhiều sản phẩm chế biến sâu để tạo giá trị gia tăng cao; số hợp tác xã có trụ sở, cơ sở sản xuất kinh doanh riêng không nhiều, nguồn vốn hạn chế.

Trong giai đoạn 2021 – 2025, kinh tế tập thể tỉnh Hòa Bình dự báo tiếp tục duy trì tốc độ tăng trưởng bền vững, số lượng hợp tác xã, tổ hợp tác tăng trưởng hàng năm từ 10 – 15%; phát triển các hợp tác xã quy  mô lớn, liên hiệp hợp tác xã; liên kết chuỗi giá trị sẽ diễn ra mạnh mẽ. Kinh tế tập thể, hợp tác xã tiếp tục phát triển đóng góp quan trọng đối với phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, góp phần đảm bảo an ninh, trật tự xã hội, xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững.

Khu vực kinh tế tập thể, hợp tác xã có nhu cầu rất lớn về nhân lực có trình độ chuyên môn kỹ thuật, khoa học công nghệ mời, xúc tiến thương mại, vốn tín dụng … để phát triển và mở rộng quy mô sản xuất kinh doanh, trên cơ sở khai thác nguồn lực tự có, nguồn lực huy động từ thị trường và sự hỗ trợ từ các nguồn lực của Nhà nước là rất cần thiết.

                                                                    Liên minh HTX tỉnh Hòa Bình


Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Mạnh Cường - Phó Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam

Giấy phép số: 176/GP-TTDT ngày 23 tháng 12 năm 2015 của Cục Phát thanh truyền hình và TTĐT thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông.

Ghi rõ nguồn: "vca.org.vn" khi phát hành thông tin từ trang này.

Copyright 2013 vca.org.vn - Technology Supported by ECPVietnam