19 11
Đổi đời nhờ cây vú sữa

Đổi đời nhờ cây vú sữa

Ông Trần Văn Chiến (Hai Chiến), Giám đốc Hợp tác xã Vườn cây ăn trái Trường Khương A ở xã Trường Long, huyện Phong Điền, TP...

Ngày 19/11/2019