06 12
Khởi nghiệp nơi biên cương

Khởi nghiệp nơi biên cương

Xã Ga Ri (Tây Giang, Quảng Nam) nằm sát đường biên giới Việt - Lào xa xôi, cách trở. Ở đó có những chàng trai, cô gái Cơ Tu tuổi đời...

Ngày 06/12/2022

10 10
Tỷ phú nông dân nơi vùng cao Yên Châu

Tỷ phú nông dân nơi vùng cao Yên Châu

Với mức thu nhập hàng chục tỷ đồng mỗi năm từ mô hình kinh tế tổng hợp, chất lượng cao, anh Trần Như Kiên ở bản Pha Cúng, xã...

Ngày 10/10/2022