09 03
Những nông dân thời 4.0

Những nông dân thời 4.0

Nhạy bén, sáng tạo, tích cực ứng dụng khoa học - công nghệ (KHCN) vào sản xuất, bắt kịp xu thế của nền nông nghiệp tiên tiến......

Ngày 09/03/2023