06 12
Khởi nghiệp nơi biên cương

Khởi nghiệp nơi biên cương

Xã Ga Ri (Tây Giang, Quảng Nam) nằm sát đường biên giới Việt - Lào xa xôi, cách trở. Ở đó có những chàng trai, cô gái Cơ Tu tuổi đời...

Ngày 06/12/2022