08 02
Giám đốc của nông dân

Giám đốc của nông dân

Nhiều người dân gọi ông với cái tên thân mật “giám đốc của nông dân”, không chỉ bởi Hợp tác xã của ông chuyên kinh doanh về...

Ngày 08/02/2022