06 09
Khởi nghiệp qua tuổi bốn mươi

Khởi nghiệp qua tuổi bốn mươi

Sau hơn mười năm khởi nghiệp nâng cấp hình thức liên kết từ nhóm hộ lên quy mô hợp tác xã (HTX) sản xuất, sơ chế và tiêu thụ rau,...

Ngày 06/09/2021

31 08
Loay hoay với phương thức sản xuất mới

Quảng Ngãi-Xây dựng nông thôn mới:

Loay hoay với phương thức sản xuất mới

Đào tạo nghề, tổ chức và phát triển sản xuất, giải quyết việc làm nhằm nâng cao thu nhập cho người dân, giảm tỷ lệ hộ nghèo......

Ngày 31/08/2021

01 03
Khát vọng làm giàu

Khát vọng làm giàu

Năng động, nhạy bén cùng tinh thần dám nghĩ, dám làm và tích lũy thêm nguồn kiến thức từ thực tiễn, những thanh niên thế hệ 8x, 9x...

Ngày 01/03/2021